Met deze Toolkit Empowerment ontwikkel je aanbod waarin het werken aan zelfvertrouwen en zelfinzicht centraal staat.

De Toolkit komt voort uit de pilot EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Dit voerden we van 2014-2018 uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Emancipatie (DE). Het doel was vrouwen te stimuleren om zelfvertrouwen en zelfinzicht te ontwikkelen om sterker in het leven te staan, stappen te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt en te participeren in de samenleving. Hiervoor ontwikkelden we cursussen (geschikt voor vrouwen én mannen).  

Wat vind je in deze Toolkit Empowerment?

In deze toolkit vind je previews van de cursussen empowerment. Ook staan er tips en voorbeelden om aan de slag te kunnen gaan. De cursussen zijn gericht op laaggeletterden die hun positie in de maatschappij willen versterken, bijvoorbeeld door te starten met een opleiding of door zich voor te bereiden op (vrijwilligers)werk. 

Onderwerpen die ook in de cursussen aan bod komen zijn de wens om je thuisadministratie op orde te brengen, gezond te leven, betrokken te zijn bij de (taal)ontwikkeling van je kind en het verkennen van zelfstandig ondernemerschap. 

Naast de cursussen kun je ook gebruik maken van losse materialen en opdrachten.

Onze materialen kun je bestellen via de webwinkel van uitgeverij Boom NT1: www.nt1.nl.

Download de informatie hieronder.

Losse opdrachten

Informatie en overzicht

Preview In je kracht-spel

Kaartspel

Tips voor het werken met vrijwilligers

Hieronder staat informatie over het werken met vrijwilligers. Bijvoorbeeld over de vrijwilligerstraining Empowerment en gespreksvaardigheden.

Overzicht vrijwilligerstraining Empowerment

Gespreksvaardigheden en houding

“Ik geloof dat alle vrouwen, ongeacht hun afkomst, allemaal talenten en ambities hebben.” – Habiba, oprichtster Stichting Prachtvrouw

Voor wie?

Is de toolkit geschikt voor mij?

Empowerment gaat om het ontdekken wat je wilt, wat je al kunt en wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Wil je laaggeletterden helpen deze volgende stap in hun ontwikkeling te zetten? In de Toolkit Empowerment vind je alle informatie en materialen die je nodig hebt om voor hen passend aanbod te ontwikkelen.

We komen graag in contact

Houdt je organisatie zich bezig met participatie en empowerment en zijn er (waarschijnlijk) laaggeletterden onder je deelnemers? Of wil je cursusaanbod ontwikkelen op het gebied van zelfvertrouwen en zelfinzicht in combinatie met basisvaardigheden? Dan maken we graag kennis. De kant-en-klare cursussen zijn beschikbaar voor partners van Stichting Lezen en Schrijven. 

Neem vrijblijvend contact op met ons via info@lezenenschrijven.nl of 070 302 26 60. We vertellen je  graag over de mogelijkheden van het empowerment-aanbod en geven advies op maat over het inzetten van de Toolkit Empowerment.