Stichting Lezen en Schrijven biedt partnerorganisaties de Toolkit Empowerment en cursussen empowerment aan. Hiermee kunnen zij aanbod ontwikkelen waarin het werken aan zelfvertrouwen en zelfinzicht centraal staat.

De Toolkit Empowerment komt voort uit het pilotprogramma EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Stichting Lezen & Schrijven heeft deze pilot van 2014 tot en met 2018 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Emancipatie (DE). De pilot had als doel vrouwen te stimuleren om zelfvertrouwen en zelfinzicht te ontwikkelen om sterker in het leven te staan, stappen te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt en te participeren in de samenleving. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Lezen en Schrijven cursussen empowerment ontwikkeld (geschikt voor vrouwen én mannen) die partnerorganisaties kunnen inzetten.  

Wat vindt u in de Toolkit Empowerment?

In deze toolkit vindt u previews van de cursussen empowerment. Ook vindt u tips en voorbeelden om aan de slag te kunnen gaan. De cursussen zijn gericht op laaggeletterden die hun positie in de maatschappij willen versterken, bijvoorbeeld door te starten met een opleiding of door zich voor te bereiden op (vrijwilligers)werk. 

Onderwerpen die ook in de cursussen aan bod komen zijn de wens om je thuisadministratie op orde te brengen, gezond te leven, betrokken te zijn bij de (taal)ontwikkeling van je kind en het verkennen van zelfstandig ondernemerschap. 

Naast de cursussen kunt u ook gebruik maken van losse materialen en opdrachten.

Download de informatie hieronder.

Losse opdrachten

Informatie en overzicht

Preview In je kracht-spel

Kaartspel
“Ik geloof dat alle vrouwen, ongeacht hun afkomst, allemaal talenten en ambities hebben.” – Habiba, oprichtster Stichting Prachtvrouw

Tips voor het werken met vrijwilligers

Hieronder kunt informatie downloaden over het werken met vrrijwilligers. Bijvoorbeeld over de vrijwilligerstraining Empowerment. Maar ook informatie over gespreksvaardigheden.

Overzicht vrijwilligerstraining Empowerment

Gespreksvaardigheden en houding

Meer weten of een adviesgesprek? 

Neem contact op met onze adviseur of met uw lokale contactpersoon.
Ilse van der Caaij

Ilse van der Caaij