De VaktaalApp

De VaktaalApp is een instrument waarmee je op een snelle en uitdagende manier vaktaal kunt leren. Hij kan zowel zelfstandig als ter aanvulling op reeds bestaande lesmaterialen en trainingsmethodes worden ingezet door individuele taalleerders, taalscholen, bedrijven of brancheorganisaties. De app werkt met een betaald abonnement.

De VaktaalApp biedt een concrete oplossing voor vakmensen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Het kan gaan om analfabeten en/of praktijkleerders met taalniveau A0 tot en met B1.

In de VaktaalApp staan algemene woorden, branchegerichte woorden en bedrijfsspecifieke woorden. Een woord is gekoppeld aan een foto en/of een verduidelijkende beschrijving en een Nederlandstalig geluidsfragment. De woorden worden meermaals aangeboden, middels diverse taaloefenvormen, waardoor zij snel inslijten. Hoe minder een woord gekend wordt, hoe vaker het voorbij komt. Gebruikers kunnen het woordaanbod in de VaktaalApp op eenvoudige wijze zelf aanvullen, vanuit de eigen praktijk.

Alle activiteiten van de deelnemers worden gemeten in kwantiteit en kwaliteit. De hoeveelheid tijd die de gebruiker aan taaloefeningen besteedt en de kennisvergroting die hij behaalt is direct te zien, zowel voor de gebruiker zelf als (indien gewenst) voor de betrokken docent en de werkgever.

De VaktaalApp maakt het mogelijk om beroepskennis te delen en taalgroei te concretiseren.

VaktaalApp in het kort

 • Ondersteunend instrument bij duale taallessen
 • Geschikt voor alle taalniveaus
 • Aangepast voor analfabeten
 • Heldere structuur en categorisering
 • Praktisch, aansprekend en uitdagend
 • Intensiveert en versnelt het leerproces
 • Taalleren wordt effectief én leuk
 • Continue vaktaalwoordengroei
 • Landelijk delen van verzamelde kennis
 • Monitoring van de individuele taalgroei
 • Registratie van de geleverde inspanning