Empowerment gaat om het ontdekken wat je wilt, wat je al kunt en wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Om mee te doen in de samenleving heb je niet alleen basisvaardigheden nodig, maar ook zelfvertrouwen en zelfinzicht. Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Daarom hebben we de Toolkit Empowerment ontwikkeld.

Speciale aandacht voor vrouwen 

Binnen de Toolkit Empowerment is er speciale aandacht voor vrouwen. Vrouwen in Nederland hebben een achterstand ten opzichte van mannen. Deze genderkloof is zichtbaar wanneer men kijkt naar de positie op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau en − hiermee nauw verbonden − de mate van geletterdheid. Vrouwen zijn vaker dan mannen financieel kwetsbaar, werken vaker in deeltijd en komen in de gezinsfase vaak (nog) verder van de arbeidsmarkt te staan. 

Als beleidsmaker kunt u empowerment – gekoppeld aan basisvaardigheden – opnemen in uw beleid. Financiering van (begeleiding van) cursussen empowerment kunt u mogelijk maken in de beleidsrealisatie. Empowerment is bij uitstek geschikt voor brede verbindingen in het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen tussen uitvoerders van de Participatiewet, de Wet educatie en beroepsonderwijs, vrouwen- of welzijnsorganisaties en Taalhuizen. Door samenwerkingen te realiseren wordt het voor deelnemers gemakkelijker om door te stromen naar een volgende stap in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld een sollicitatietraining of vrijwilligerswerk. 

De Toolkit Empowerment bevat alle informatie en materialen die nodig zijn om passend aanbod voor laaggeletterden te ontwikkelen. Wanneer organisaties in uw gemeente cursussen empowerment willen verzorgen, kunnen zij deze combineren met andere materialen van Taal voor het leven, bijvoorbeeld boekjes uit de Succes!-serie of onderdelen van de methode Werk ze! In deze lesmaterialen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als ouderbetrokkenheid, gezondheid en financiële zelfredzaamheid. 

We bieden lesmateriaal aan op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld In je kracht en Jouw leven & werk.  Wanneer organisaties in uw gemeente cursussen empowerment willen verzorgen, kunnen zij deze combineren met andere materialen van Taal voor het leven, bijvoorbeeld boekjes uit de Succes!-serie of onderdelen van de methode Werk ze!. In deze lesmaterialen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als ouderbetrokkenheid, gezondheid en financiële zelfredzaamheid. Lees hier meer over dit lesaanbod.

Onderzoek uitgevoerd door de Maastricht University laat zien dat deelnemers na het volgen van een cursus empowerment een beter toekomstperspectief hebben en nieuwe kansen zien op de arbeidsmarkt. 

“Ik geloof dat alle vrouwen, ongeacht hun afkomst, allemaal talenten en ambities hebben.” – Habiba, oprichtster Stichting Prachtvrouw

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven