Kansen

Het beheersen van goede basisvaardigheden vergroot de kansen van werkzoekenden en werknemers. Het is voor mensen die goed kunnen lezen en schrijven bijvoorbeeld makkelijker om op internet te zoeken naar vacatures en om sollicitatiebrieven te schrijven. Maar ook op het werk zelf is lezen en schrijven onmisbaar, bijvoorbeeld om werkinstructies en veiligheidsvoorschriften te lezen of werkbriefjes in te vullen.

Het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid levert ook werkgevers veel op. Werknemers die over goede basisvaardigheden beschikken zijn minder vaak ziek, maken minder fouten en zijn productiever.

De belangrijkste cijfers over laaggeletterdheid en werk lees je in ons kennisblad werk.

Kennisblad laaggeletterdheid en werk

Voor de thema’s ‘werk en werkzoekenden’ en ‘schulden en armoede’ zijn handige gesprekskompassen beschikbaar. Deze kompassen geven professionals en beleidsmakers praktische tips voor hoe je laaggeletterden kunt herkennen, bereiken en activeren.

Het boekblik Taal met Sterren is een mooie ijsbreker om bij werkgevers binnen te komen en bewustzijn te creëren rond het belang van taal binnen een bedrijf. Met Taal met Sterren kunnen werkgevers de taalvriendelijkheid in hun organisatie testen en hebben zij ook handvatten om deze te verbeteren.

Jouw leven & werk bestaat uit elf lessen voor laaggeletterden die een stap willen zetten richting werk.

Jeen Hofstra
"Als klasgenoten vroegen waarom ik bijles had, zei de leraar: 'Jeen is een beetje dom.'" – Jeen Hofstra
Jeen Hofstra

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven