Empowerment gaat om het ontdekken wat je wilt, wat je al kunt en wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Om mee te doen in de samenleving heb je niet alleen basisvaardigheden nodig, maar ook zelfvertrouwen en zelfinzicht. Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Daarom hebben we de Toolkit Empowerment ontwikkeld.

 

Speciale aandacht voor vrouwen 

Binnen de Toolkit Empowerment is er speciale aandacht voor vrouwen. Vrouwen in Nederland hebben een achterstand ten opzichte van mannen. Deze genderkloof is zichtbaar wanneer men kijkt naar de positie op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau en − hiermee nauw verbonden − de mate van geletterdheid. Vrouwen zijn vaker dan mannen financieel kwetsbaar, werken vaker in deeltijd en komen in de gezinsfase vaak (nog) verder van de arbeidsmarkt te staan. 

Organisaties kunnen zelf aanbod ontwikkelen dat laaggeletterden stimuleert om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. In de Toolkit Empowerment vind je alle informatie en materialen die je hiervoor nodig hebt. De cursussen empowerment kun je bovendien goed combineren met andere cursussen en/of eigen lesmaterialen of toespitsen op een specifieke groep. Zo is de cursus In je kracht bij uitstek geschikt voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en de toekomst (weer) in eigen handen willen nemen. 

Ook door contacten te leggen in je lokale netwerk kun je deelnemers helpen hun weg te vinden naar vervolgcursussen. Denk hierbij aan gemeenten, participatiecoaches, Taalhuizen en andere wijkorganisaties die zich bijvoorbeeld richten op thuisadministratie of bewegen. 

We bieden lesmateriaal aan op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld In je kracht en Jouw leven & werk. Wanneer je als organisatie de cursussen empowerment willen verzorgen, kun je deze combineren met andere materialen van Taal voor het leven. Bijvoorbeeld boekjes uit de Succes!-serie of onderdelen van de methode Werk ze!. In deze lesmaterialen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als ouderbetrokkenheid, gezondheid en financiële zelfredzaamheid. Lees hier meer over dit lesaanbod.

Onderzoek uitgevoerd door de Maastricht University laat zien dat deelnemers na het volgen van een cursus empowerment een beter toekomstperspectief hebben en nieuwe kansen zien op de arbeidsmarkt. 

“Ik geloof dat alle vrouwen, ongeacht hun afkomst, allemaal talenten en ambities hebben.” – Habiba, oprichtster Stichting Prachtvrouw

Stichting Lezen en Schrijven