Dit blijkt uit vervolgonderzoek naar de invloed van leesvaardigheden op schuldenproblematiek onder klanten met schulden. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Onderzoeksproject ‘Lezen ≠ Begrijpen’.

Lezen ≠ Begrijpen II: De invloed van beperkte leesvaardigheid op de omgang met financiële problemen

4 september 2018