Voor wie zijn de Basismeters bedoeld?

Taal voor het leven-partners kunnen de Basismeters kosteloos inzetten. Ze kunnen de Basismeters inzetten om cliënten, patiënten of werknemers te screenen op hun basisvaardigheden. Bijvoorbeeld als onderdeel van de intake bij UWV, tijdens een consult bij een huisarts of tijdens een voortgangsgesprek bij een bedrijf. Als u vermoedt dat er sprake is van laaggeletterdheid, kunt u binnen korte tijd zien of iemand inderdaad een indicatie heeft. De uitslag vormt een startpunt voor een gesprek, eventueel gevolgd door een scholingstraject. 

Kijk op de website basismeters.nl voor meer informatie over het gebruik en de inzet van deze instrumenten in uw organisatie of gemeente.