Bij het buurthuis Mandelaplein in Den Haag is rayon Zuid-West aan de slag gegaan met de Change Lab-methode. Met ‘Taal Transvaal’ kwamen vrouwelijke taalvragers, taalaanbieders en andere partners bij elkaar om de krachten te bundelen, van elkaar te leren en zo samen verder te komen. Dit leverde mooie concrete resultaten op, die snel in gang kunnen worden gezet.

Vraag en aanbod bij elkaar

Buurthuis Mandelaplein bevindt zich in het hart van de wijk Transvaal in Den Haag en heeft een centrale rol als het gaat om de verbinding en participatie van bewoners in de wijk. Taalaanbod is één van de vele activiteiten waar zij zich mee bezig houden. Om het taalaanbod nog beter bij de wensen van de taalvrager aan te laten sluiten, werd in twee sessies met deelnemers, vrijwilligers, beleidsmakers en taalaanbieders gekeken waar kansen en oplossingen liggen.

Wat is een Change Lab?

De bedoeling van de Change Lab-methode is om organisaties te helpen om complexe en taaie vraagstukken door middel van co-design (dus met de doelgroep en andere belanghebbenden) aan te pakken. Samen analyseer je het probleem en ga je na wat de oorzaken zijn. Vervolgens verzin je samen praktische ideeën en oplossingen die je samen gaat uitwerken.

Hoe ging dat in het Mandelaplein?

In buurthuis Mandelaplein is eerst met een aantal vrouwelijke taalvragers om de tafel gezeten om hun input op te halen. Het belangrijke aan Change Labs is immers dat je de doelgroep zelf erbij betrekt. Verschillende partijen werden daarna uitgenodigd om deel te nemen; de vrouwelijke taalvragers, de taalaanbieders en overige partners zoals scholen, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en de gemeente. Door de taalvragers bij het hele proces te betrekken wordt er niet over of voor hen iets bedacht, maar samen met hen.

Verschillende sessies

Tijdens het eerste Change Lab zijn er, aan de hand van de verhalen van de vrouwen, leerlijnen, knelpunten en kansen in kaart gebracht. In het tweede Change Lab is aan de slag gegaan met oplossingsrichtingen. Vooral het feit dat de doelgroep zelf deel uitmaakte van het Change Lab is als heel positief ervaren door alle partijen. Buiten een mooi visueel verhaal (zie foto) hebben de Change Labs nu al voor concrete veranderingen gezorgd.

Mooie resultaten

Marije Talstra, directeur van buurthuis Mandelaplein, geeft aan welke resultaten tot nu toe behaald zijn met de Change Labs:

  • Tot voor kort konden de vrouwen uit Transvaal in hun wijk geen reguliere opleiding van niveau A1 naar A2 volgen. Mede naar aanleiding van de Change Labs heeft ROC Mondriaan besloten een reguliere opleiding te gaan aanbieden bij Buurthuis Mandelaplein. Dit biedt de vrouwen uit de wijk de kans door te groeien en na het behalen van het diploma verder te leren.
  • De Change Labs hebben er ook voor gezorgd dat de partners in de wijk meer zicht hebben op het verschillende aanbod en de aanbieders in de wijk. Dat geeft de mogelijkheid om door te verwijzen naar vervolgaanbod en mogelijk zelfs te differentiëren op basis van leerprofielen. Vanuit het buurthuis zien ze nu al concreet dat het werkt bij het vormen van de groepen voor de reguliere opleiding.
  • Als gevolg van de Change Labs gaat het buurthuis in september 2019 in samenwerking met bibliotheek Transvaal een computercursus starten voor de vrouwen.

Contact

Vind een adviseur in uw regio Onze adviseurs