Een concurrentiestrijd te midden van een veranderende beroepenstructuur en een stijgend opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Dit maakt dat laaggeletterden in de toekomst een nog kwetsbaardere positie op de arbeidsmarkt zullen krijgen.

door ROA in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven

De arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden in Nederland tot 2020

Onderzoek, 1 november 2016

De arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden in Nederland tot 2020

Samenvatting, 1 november 2016