Sinds 1 november is Anne van den Bos onze nieuwe programmamanager Aanpak laaggeletterdheid in gemeenten. In dit artikel kom je meer te weten. Over haar, haar werkzaamheden én haar ambities. Anne: “Gemeenten hoeven het niet alleen te doen.”

Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?

Anne: “Voor het helpen van mensen bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden. Tijdens mijn studie Bedrijfskunde deed ik dat onder andere met een project in de Braziliaanse sloppenwijken. Na mijn afstuderen hielp ik als programmamanager van het wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente kinderen en jongeren bij het ontdekken van hun talenten. In 2017 startte ik bij Stichting Lezen en Schrijven. Als adviseur in de regio Holland Rijnland zette ik me in voor mensen die in die regio vanwege onvoldoende basisvaardigheden niet al hun kansen kunnen benutten.”

Vorige maand maakte je de overstap naar de functie Programmamanager Aanpak laaggeletterdheid in gemeenten. Waarom?

Anne: “Ons landelijke programma Aanpak laaggeletterdheid in gemeenten loopt van 2020 tot 2024. Aan het eind van deze periode moeten gemeenten zelf de regie over de aanpak van laaggeletterdheid voeren. Wat is daar nog voor nodig? Hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk in ondersteunen? Waar leggen we de prioriteiten? Ik krijg energie van het oplossen van zo’n strategisch vraagstuk.”

Hoe ben je daar in je eerste weken als programmamanager mee aan de slag gegaan?

Anne: “Onze adviseurs maken in deze periode samenwerkingsafspraken met gemeenten voor 2023. Daarin bepalen we de doelen voor het nieuwe jaar. Maar ook hoe een gemeente die samen met het lokale netwerk gaat bereiken. En op welke manier wij daar als Stichting Lezen en Schrijven aan bijdragen. Ik ondersteun onze adviseurs bij dat traject. Door richting te geven en mee te denken over hoe we in een gemeente de meeste impact kunnen maken voor mensen met onvoldoende basisvaardigheden. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat we steeds een stapje dichter bij die regierol voor gemeenten komen. Dat is maatwerk, want elke gemeente is anders.”

Wat is daar nog voor nodig? Hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk in ondersteunen? Waar leggen we de prioriteiten? Ik krijg energie van het oplossen van zo’n strategisch vraagstuk

– Anne van den Bos

Op welke manieren ondersteunt de stichting gemeenten het aankomende jaar?

Anne: “We ondersteunen bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, kennisdeling en innovatie. Daarnaast zetten we lesmaterialen, instrumenten en ontwikkelcapaciteit in. Allemaal met als hoger doel om een stevige lokale infrastructuur te ontwikkelen, waarbinnen de partners samen de aanpak van laaggeletterdheid kunnen uitvoeren en versterken. Met een regierol voor de gemeente.”

Waarom is een stevige lokale infrastructuur zo belangrijk?

Anne: “Omdat laaggeletterdheid niet op zichzelf staat. Het is de rode draad door allerlei problemen waar mensen tegenaan lopen. Zoals armoede en schulden, werkloosheid en een slechte gezondheid. Om die uitdagingen duurzaam aan te pakken, moeten gemeenten samenwerken. Met vanzelfsprekende partners, zoals de bibliotheek en het Taalhuis. Maar óók met organisaties als Schulphulpmaatje, de GGD en welzijnsorganisaties. Want gemeenten kunnen dit niet alleen. Gelukkig hoeft dat ook niet, want steeds meer organisaties zetten zich in.”

Hoe realiseer je als gemeente zo’n stevige lokale infrastructuur?

Anne: “Door verbindingen te leggen met het sociaal domein, de terreinen waarop mensen vastlopen. We noemen dat een integrale aanpak van laaggeletterdheid. Onze adviseurs ondersteunen gemeenten daarbij. Meestal lokaal, en als dat niet lukt kijk ik als programmamanager hoe ik op landelijk niveau knelpunten kan oplossen.”

Na 2024 voeren gemeenten zelf de regie over de aanpak van laaggeletterdheid. Voor welke ondersteuning kunnen ze dan bij Stichting Lezen en Schrijven terecht?

Anne: “Omdat wij zowel landelijk als heel lokaal werken, hebben we het totaaloverzicht. We weten wat waar speelt, welke aanpakken succesvol zijn en waar knelpunten zitten. Al die kennis knopen we aan elkaar en delen we, zodat gemeenten hun aanpak naar een nog hoger plan kunnen tillen. Daarnaast kunnen gemeenten natuurlijk bij ons terecht voor onze lesmaterialen en (screenings)instrumenten. Zodat uiteindelijk zoveel mogelijk mensen hun basisvaardigheden vergroten.”

Meer weten of vragen?

Neem contact op met een adviseur in jouw regio. Onze regionale adviseurs

Of neem contact op met Anne van den Bos

Anne van den Bos

Programmamanager