Vanaf 2025 hebben gemeenten de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid. Daaronder valt ook de gezinsaanpak. Gemeenten kunnen gezinnen het beste bereiken als zij nauw samenwerken met lokale organisaties zoals de bibliotheek. De Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (Gezinsaanpak) helpt daarbij. De Gezinsaanpak bestaat uit een stappenplan met bouwstenen. Gemeenten kunnen hiermee een lokale gezinsaanpak starten en uitrollen. 

We voeren dit project samen met Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 

Ervaringen uit de prakijk

Waarom een gezinsaanpak?

Ouders spelen een cruciale rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen. Kinderen van ouders die moeite hebben met taal, lopen zelf een grotere kans taalproblemen te krijgen. Zo kan een cyclus van laaggeletterdheid ontstaan waarbij taalproblemen van generatie op generatie worden doorgegeven. De gezinsaanpak is erop gericht deze cyclus te doorbreken door ouders:

  • bewust te maken van hun rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen, vooral wanneer kinderen nog heel jong zijn (0-6 jaar);
  • handvatten te geven zodat ze de taalontwikkeling van hun kinderen beter kunnen stimuleren;
  • uit te nodigen ook met hun eigen taalvaardigheid aan de slag te gaan, zodat ze met meer vaardigheid en zelfvertrouwen de rol van taalopvoeder kunnen innemen.

Derde fase project gestart

Het project Gezinsaanpak loopt van 2020 tot en met 2025 en bestaat uit 3 fasen. In de eerste fase ontwikkelden we samen met 5 gemeenten het stappenplan. In de tweede fase testten we dit stappenplan met 5 nieuwe gemeenten. In juni 2023 startten 31 nieuwe gemeenten met de Gezinsaanpak. Dit is de derde fase van het project. De gemeenten gaan in 6 maanden zoveel mogelijk zelfstandig met het stappenplan en de bouwstenen aan de slag. Ze werken daarbij nauw samen met de lokale bibliotheek. Onze adviseurs begeleiden de gemeenten en bibliotheken. 

Samen bouwen aan een lokale gezinsaanpak

Tijdens het project vergroten en verstevigen deelnemende gemeenten de relatie met lokale netwerkpartners die met of rond het gezin werken. Beleidsambtenaren zoeken ook intern de samenwerking op met collega’s van verschillende beleidsterreinen. Zodat er uiteindelijk een lokale gezinsaanpak ontstaat. De gemeente en netwerkpartners zorgen er samen voor dat ouders die moeite hebben met taal ondersteund worden. 

Aan de slag

Wil je als gemeente aan de slag met de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid? Neem dan contact op met onze adviseur in jouw regio

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het project? En je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van deelnemende gemeenten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meer weten?

Kijk op www.gezinsaanpak.nl. Of neem contact op met onze adviseur:
Saskia ten Houten

Saskia ten Houten

Adviseur