Probleem/aanleiding

De communicatiecampagne ‘Ik wil leren’ helpt laaggeletterde NT1’ers te bereiken. We ontwikkelden Ik wil leren naar aanleiding van een lokale campagne voor de NT1-doelgroep in Friesland in 2016. Deze campagne met de slogan ‘Wat wil jij leren?’ was lokaal zo succesvol dat we besloten om hiervan een bredere campagne te ontwikkelen die beschikbaar is voor lokale taalnetwerken. 

Het campagneconcept van Ik wil leren sluit aan op laaggeletterden: de communicatiematerialen bevatten concrete voorbeelden van de leervraag, een positieve insteek en duidelijk ondersteunend beeld. De vormgeving en teksten zijn getest door ervaringsdeskundige Taalambassadeurs. 

Stichting Lezen en Schrijven stelt sinds 2020 de campagne beschikbaar aan taalnetwerken voor lokale toepassing. We begeleiden de taalnetwerken ook bij de implementatie. Taalnetwerken kunnen Ik wil leren lokaal op maat laten maken. Dit maakt de materialen toegankelijk en zorgt voor herkenbaarheid bij de doelgroep. 

Doelgroep

Einddoelgroep 

De einddoelgroep van Ik wil leren zijn NT1’ers. Via de boodschap in de campagne leiden we de doelgroep door naar www.ikwilleren.nl of 0800 - 023 44 44. Vanaf hier geldt de reguliere aanmeldprocedure voor deelnemers via het Startpunt Ik wil leren. Personen in de omgeving van de einddoelgroep kunnen ook getriggerd worden door de campagne. Zij kunnen dan ook zoals gebruikelijk laaggeletterde NT1’ers aanmelden. De materialen uit de toolkit zijn in 2020 getest door ervaringsdeskundige Taalambassadeurs. 

Intermediaire doelgroep 

De intermediaire doelgroep van deze campagne zijn vertegenwoordigers in de lokale taalnetwerken. Een gemeente of een organisatie kan een projectgroep samenstellen en aan de slag gaan. We vragen daarbij altijd betrokkenheid van het taalnetwerk en de gemeente. Stichting Lezen en Schrijven activeert de lokale taalnetwerken om de campagne Ik wil leren lokaal in te zetten. In 2020 is de communicatielijn door meerdere taalnetwerken ingezet. We hebben daardoor ervaren hoe de communicatielijn lokaal werkt. Hier hebben we inzichten uitgehaald waarmee we de communicatielijn in 2021 verder hebben geoptimaliseerd. Zo waren gebruikers bijvoorbeeld erg enthousiast over het gebruik van Taalambassadeurs op de posters: die aanpak werkt goed voor de herkenbaarheid en is open en toegankelijk. 

NT2’ers kunnen zich ook aangesproken voelen door de campagne. Wanneer zij zich aanmelden voor meer informatie, krijgen ze desgevraagd advies over een passend traject. 

Doel

Het belangrijkste doel is laaggeletterde NT1’ers te activeren om te gaan leren. Oftewel om hen zich te laten aanmelden voor deelname aan een leertraject. De taalnetwerken die de campagne inzetten, bepalen de doelstellingen aan de hand van het aantal deelnemers dat ze via de campagne willen werven. Hierover geven we per taalnetwerk een advies. Het gaat immers om maatwerk.  

Meer weten over deze interventie?

Neem contact op met een adviseur in je regio. Onze regionale adviseurs