Via ons telefoonnummer 0800 – 023 44 44 kunnen mensen zich aanmelden voor een cursus basisvaardigheden. Sinds een paar jaar kan dat ook online via de formulieren op www.ikwilleren.nlDe aanmeldingen komen zo bij ons binnen. Wij sturen deze daarna door naar meldpunten. Vaak zijn dat Taalhuizen. Zodat een nieuwe cursist bij hem of haar in de buurt kan leren. Of een vrijwilliger in de buurt aan de slag kan.

Wat verbeteren we en leveren we op?

De manier van aanmelden én doorverwijzen is verouderd en niet meer van deze tijd. Dit proces maken we eenvoudiger en zo verbeteren we onze dienstverlening. Dat doen we als volgt:

  • We ontwikkelen we een systeem om aanmeldingen automatisch naar meldpunten door te sturen. Zo delen we persoonsgegevens op een veilige manier met elkaar. Daarvoor stellen we ook een AVG-verwerkersovereenkomst op.
  • Binnen elke gemeente wordt een centraal meldpunt de partij die de aanmeldingen krijgt doorgestuurd. Bijna altijd zijn dit Taalhuizen. Maar dit kan ook een roc of bijvoorbeeld welzijnsorganisatie zijn.
  • Meldpunten krijgen allemaal een inlog voor het systeem.
  • Als je inlogt, zie je alle aanmeldingen voor bijvoorbeeld jouw Taalhuis overzichtelijk op één plek. De telefonische én de aanmeldingen die via www.ikwilleren.nl binnenkomen. Zo kunnen Taalhuizen aanmeldingen analyseren en de opvolging monitoren.
  • We maken nieuwe belscripts en trainen onze telefonisten.

Wat blijft hetzelfde?

  • Nieuwe cursisten en vrijwilligers kunnen zich blijven aanmelden via ons 0800-nummer én onze online formulieren op www.ikwilleren.nl.
  • Deze telefonische en online aanmeldingen blijven we doorsturen naar meldpunten.
  • Aanmeldingen blijven we doorsturen op basis van postcode. Zodat een nieuwe cursist nog steeds bij hem of haar in de buurt kan leren. Of een vrijwilliger in de buurt aan de slag kan.

Planning en looptijd

Dit project is eind 2020 gestart en loopt tot en met 2024. Dit jaar ontwikkelen we het systeem. En zorgen we ervoor dat we met alle meldpunten een AVG-verwerkersovereenkomst ondertekenen.
Vanaf 2022 ligt de focus op het beheren en verder uitbouwen van onze dienstverlening.

We werken nauw samen met een klankbordgroep met Taalhuiscoördinatoren uit het land. En we stemmen onze plannen regelmatig af met die van de Koninklijke Bibliotheek (KB), zodat we goed op elkaar aansluiten en zo min mogelijk overlap hebben in onze dienstverlening.

Verschil met het Informatiepunt van de Koninklijke Bibliotheek

Het startpunt helpt nieuwe cursisten om zich aan te melden voor een cursus. Zodat zij bij hem of haar in de buurt hun basisvaardigheden kunnen verbeteren.

Op www.hetinformatiepunt.nl van de KB staat alle informatie over activiteiten op het gebied van basisvaardigheden van bibliotheken in Nederland. En van (lokale) partners. Het gaat zowel om onderwijs, (formeel, non-formeel en informeel aanbod), als om praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan hulp via spreekuren zoals belastingspreekuren of hulp via het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek.

Voor vragen over het Informatiepunt kun je terecht bij Lisenka Akse, Adviseur Basisvaardigheden bij de KB.

 

DIt project wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vragen?

Neem contact op met onze projectleider Marten Groen.

Marten Groen

Senior Adviseur

Startpunt Ik wil leren

Of mail het projectteam.