Probleem/aanleiding 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met taal en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Hierdoor kunnen zij niet goed meedoen in de samenleving. Vaak durven zij de stap niet te zetten om een cursus te gaan volgen. En vaak vinden wij het lastig om mensen hierop aan te spreken. Maar ook organisaties weten deze laaggeletterden vaak moeilijk te vinden, te bereiken of te motiveren. Daarom is de aanpak Taal voor het Leven ontwikkeld. Deze aanpak kan gemeenten en organisaties helpen om te starten met de aanpak van laaggeletterdheid. 

Binnen de interventie ‘Hoe start ik met de aanpak van laaggeletterdheid?’ wordt de aanpak Taal voor het Leven beschreven. De interventie is overkoepelend en heeft verwijzingen naar veel andere interventies. Het is dus afhankelijk van de vraag van een organisatie of organisaties hoe ze de interventie wil(len) inzetten. Zo kan de interventie een focus hebben op digitale vaardigheden, ouderbetrokkenheidstrajecten of de begeleiding van laaggeletterden binnen thema’s als ‘schulden’, ‘taal op de werkvloer’ of ‘gezondheid’. Ook kan de organisatie ervoor kiezen om eenvoudiger te gaan communiceren. Of ze kan een primaire focus hebben op de werving van laaggeletterden of op hoe je met een netwerk kunt kijken waar je staat met de aanpak van laaggeletterdheid. Volop kansen dus om zo veel mogelijk mensen te bereiken, zodat iedereen in de samenleving kan meedoen.  

Doelgroep 

De doelgroep van deze interventie zijn mensen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Zij verdienen de kans om in hun eigen vertrouwde omgeving een cursus te volgen. De aanpak Taal voor het Leven is ontwikkeld voor mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met taal en/of rekenen. Zij kunnen oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Zowel mensen met Nederlands als moedertaal en mensen die Nederlands als tweede taal spreken, kunnen via Taal voor het Leven werken aan hun basisvaardigheden.  

Met deze aanpak kan elke organisatie of gemeente (intermediaire doelgroep) effectief en duurzaam laaggeletterden bereiken en hen naar een hoger niveau van taal, rekenen en digitale vaardigheden brengen. 

Doel 

Via de aanpak Taal voor het Leven kunnen we lokale netwerken en een bijbehorende duurzame lokale infrastructuur opzetten. In deze netwerken kunnen gemeenten, in samenwerking met lokale en regionale partners, de regie nemen om laaggeletterdheid beter op te sporen en aan te pakken.  

Meer weten over deze interventie?

Neem contact op met een adviseur in uw regio. Onze regionale adviseurs