Bovendien bestaat er een duidelijke relatie tussen taalvaardigheid en ict-vaardigheden: mensen die over geen of weinig computerervaring beschikken, hebben een lager gemiddeld taalniveau.

door ecbo in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven

Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

1 mei 2015

Factsheet Digitale vaardigheden

2018