Dit blijkt uit onderzoek onder tien gemeenten, negen wijkteams en twee landelijke organisaties naar handelingsverlegenheid bij de aanpak van laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven liet onderzoeken waarom het voor gemeenten en sociale wijkteams lastig is om laaggeletterdheid te integreren in beleid en uitvoering. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek geven oorzaken en oplossingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Wending.

Laaggeletterdheid integreren in het gemeentelijk sociaal domein

4 mei 2017