Naast onze dienstverlening in advies en ondersteuning bij de aanpak van laaggeletterdheid, bieden wij ook diverse (NT1) les- en trainingsmaterialen aan. Deze materialen helpen laaggeletterden onder andere bij het werken aan hun basisvaardigheden. Door het aflopen van de overheidssubsidie kunnen wij deze materialen vanaf midden 2023 niet meer gratis aanbieden. Daarom werken wij nu aan een manier om de materialen tegen vergoeding aan te bieden.

Subsidie voor aanschaf materialen verschuift naar gemeenten 

De materialen hebben wij tot nu toe ontwikkeld en kunnen aanbieden omdat wij hiervoor subsidie kregen. Gemeenten krijgen de regie over de aanpak van laaggeletterdheid. Zo staat het in het beleid van de Rijksoverheid voor de aanpak van laaggeletterdheid 2020-2024. Als Stichting Lezen en Schrijven ondersteunen wij gemeenten daarbij. 

De subsidie die wij krijgen voor de materialen wordt nu stap voor stap verschoven naar de gemeenten. Doordat de subsidie voor onze stichting stopt, zijn wij op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om onze materialen toch nog te kunnen blijven aanbieden en ontwikkelen. 

Beschikbaarheid materialen 

Uit onderzoek blijkt dat ons materiaal goed wordt gewaardeerd. En dat er geen ander aanbod is voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld de laaggeletterde NT1’ers of werknemers in bepaalde sectoren). Dit materiaal is dus uniek. Daarom blijven we deze materialen aanbieden. 

Vanaf midden 2023 vragen wij een vergoeding voor onze materialen. We zorgen ervoor dat de kosten zo laag mogelijk blijven. Zodat de materialen nog steeds voor zoveel mogelijk laaggeletterden kunnen worden ingezet en kunnen blijven bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid. We maken geen winst op de materialen. Wij werken zoveel mogelijk samen met andere aanbieders van materialen, zoals Het Begint met Taal. Zodat de gezamenlijke NT1- en NT2-materialen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften. 

Tot midden 2023 blijft alles zoals het nu is. Het materiaal blijft op de gewone manier beschikbaar via de bestelportal Taal voor het Leven. We laten op tijd weten wat er verandert. 

Meer weten? 

Kijk op lezenenschrijven.nl/lidmaatschapsstructuur voor meer informatie. Of neem contact op met projectleider Johan van Hagen

Vragen?

Johan van Hagen

Johan van Hagen

Adviseur