We zorgen voor lesmateriaal om te oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook is er thematisch lesmateriaal. Al het materiaal sluit aan bij de leefwereld van deelnemers. Het materiaal is zo gemaakt dat vrijwilligers er goed mee kunnen werken. We zorgen voor taalniveauverhogend lesmateriaal en thematisch lesmateriaal, zodat iedereen kan werken met scholing op maat.

Samenwerking

Stichting Lezen en Schrijven werkt samen met vele landelijke en lokale organisaties. Materialen van organisaties zoals Leeslicht, Oefenen.nl, Melkweg+ en Spreektaal worden veelvuldig ingezet binnen Taal voor het Leven. Binnen het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven ontwikkelen we aanvullende instrumenten en materialen.

Materialenwijzer

Lesmaterialen

Totstandkoming

De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven onderhouden de Materialenwijzer in nauwe samenwerking met NBD Biblion, Het Begint met Taal, formele en non-formele taalaanbieders, bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen.