Een groot deel van de Nederlanders wordt gezien als laaggeletterd. Zij hebben moeite met taal en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale zaken. Zij zijn daardoor minder goed in staat om informatie te begrijpen. Hierdoor is het voor laaggeletterden ook lastiger om het nieuws te volgen. Uit deze verkenning blijkt dat laaggeletterden het nieuws vaak ontoegankelijk vinden. Deze groep volgt het nieuws het liefste via de TV. Omdat op TV tekst en beeld worden gecombineerd begrijpen zij het nieuws beter. Laaggeletterden die meewerkten aan deze verkenning volgen het nieuws vaker via regionale bronnen dan mensen die niet laaggeletterd zijn. Onze aanbeveling is om het landelijke en regionale nieuws toegankelijker te maken. Zowel in tekst als in taalgebruik. De TV blijkt voor nieuws de beste manier om de groep laaggeletterden te bereiken.  

Onderzoek nieuws en laaggeletterdheid