Ouders spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Maar niet alle vaders en moeders zijn zich hiervan bewust en/of weten hoe ze hun kind kunnen helpen bij taal- en schoolontwikkeling. Daarom ontwikkelden we Voor jou en je kind! Van midden 2022 tot eind 2024 onderzoeken we het bereik, de aanpak en de effecten van dit materiaal. Zodat Voor jou en je kind! uiteindelijk als bewezen effectieve interventie door het werkveld kan worden ingezet. Projectleider Monique Daal: “We hebben ouders nodig om de overdracht van laaggeletterdheid van ouder op kind te doorbreken.”  

Wat is Voor jou en je kind!? 

Monique: “Voor jou en je kind! is materiaal dat ouders een steuntje in de rug geeft bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind. En bij het onderhouden van contact met de school of opvang. Het materiaal bestaat uit tien themaboekjes voor ouders van kinderen van twee tot en met vijf jaar en tien themaboekjes voor ouders van kinderen van zes tot en met twaalf jaar. De boekjes zijn speciaal ontwikkeld voor laaggeletterde ouders en opgebouwd volgens de methodiek die wordt gebruikt binnen het volwassenonderwijs. De thema’s sluiten aan bij de opvang en bij school. Tijdens minimaal zes bijeenkomsten oefenen ouders bijvoorbeeld gesprekken met een leerkracht en leren ze interactief voorlezen. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger. En zetten ze hopelijk de stap naar taalscholing.” 

Monique

Voor jou en je kind! verscheen in januari 2020. Waarom starten jullie nu een onderzoeksproject?

Monique: “Eén op de negen ouders van schoolgaande kinderen is laaggeletterd. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben een grotere kans om als volwassene ook laaggeletterd te worden. Om dat te voorkomen, ontwikkelen we een samenhangende aanpak rond ouderbetrokkenheid en laaggeletterdheid. Het onderzoeksproject leert ons meer over de meest effectieve manier om Voor jou en je kind! in te zetten. Hieronder valt ook de zoektocht naar de beste manier om organisaties en gemeenten die met deze aanpak aan de slag willen, te ondersteunen.”

Waarom is het belangrijk dat Voor jou en je kind! een bewezen effectieve interventie wordt? 

Monique: “Omdat we met het onderzoek dat daarvoor nodig is de aanpak Voor jou en je kind! versterken. Daarnaast werken gemeenten zoveel mogelijk met bewezen effectieve interventies. Ook scholen hechten daar waarde aan. Alle bewezen interventies staan in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Als we Voor jou en je kind! daaraan kunnen toevoegen, kunnen we deze aanpak duurzaam uitrollen en borgen.”

Wat houdt het onderzoek in? 

Monique: “We bereiden nu een kleinschalige ontwerpgerichte pilot in zes gemeenten voor. Onze samenwerkingspartner en deelnemer aan het Education Lab, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, onderdeel van Maastricht University), voert een literatuurstudie uit om de aanpak wetenschappelijk te onderbouwen. Daarnaast gaan we in gesprek met professionals en vrijwilligers die Voor jou en je kind! nu al gebruiken. Hoe zetten zij het in? Waar lopen ze tegenaan? Wat bereiken ze ermee? Met al deze input ontwikkelen we een heldere aanpak voor iedereen die Voor jou en je kind! wil inzetten. Na de ontwerpgerichte pilot in 2023 voert het ROA in 2024 een effectstudie uit, zodat Voor jou en je kind! hopelijk eind 2024 een bewezen effectieve interventie is die door heel het land kan worden ingezet.” 

Kennisblad Voor jou en je kind!
 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met een van onze adviseurs.
Nina Spanjer

Nina Spanjer

Adviseur
Monique

Monique Daal

Adviseur