Op de korte termijn verbeterden zowel de begripsgerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld verhaalbegrip) als de codegerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld kennis van schrift) bij kinderen die meededen aan een ouder-kindprogramma. Op de lange termijn leken de effecten, met name bij de begripsgerelateerde vaardigheden, echter wel uit te doven. 

Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma’s voor kinderen in achterstandssituaties

20 januari 2020