De boekjes bij Succes! Rekenen

In alle boekjes staan opdrachten die passen bij de dagelijkse praktijk van deelnemers. Bijvoorbeeld:

  • Klussen in huis
  • Ik word eigen baas
  • Koken voor anderen
  • Wat kost het?

Zo verbeteren deelnemers hun rekenniveau aan de hand van thema’s die zij interessant vinden. Begeleiders en deelnemers kiezen samen de thema’s en opdrachten. De boekjes kun je per niveau in willekeurige volgorde gebruiken. Alle Succes!-boekjes hebben dezelfde opbouw. Achterin elk boekje staan algemene aanwijzingen voor de begeleider, de antwoorden per opdracht en tips bij de opdrachten. Er zijn boekjes voor de rekenniveaus: Instroom, 1F en 2F verdeeld over de domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden

De Basishulp bij Succes! Rekenen

In de Basishulp Rekenen zitten Rekenkaarten met uitleg over veel voorkomende rekenproblemen oefensuggesties. De Rekenkaarten geven extra ondersteuning bij specifieke rekenonderwerpen zoals rekenen met maten of procenten, maar ook de basisbewerkingen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe laat is het?
  • Hoe bereken je de inhoud?
  • Wat is een cirkeldiagram?

De Rekenkaarten zijn bedoeld als extra uitleg, extra houvast en ondersteuning voor de deelnemer bij de boekjes. Een begeleider kan een Rekenkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment het meeste baat bij heeft. Zo kan hij maatwerk geven. Op de voorkant van de kaarten staan steeds voorbeelden met uitleg voor de deelnemer. Op de achterzijde staan oefensuggesties en soms verwijzingen naar websites met extra oefeningen voor de begeleider. 

De methode Succes!

Succes! Rekenen is onderdeel van de methode Succes! Met deze methode oefenen deelnemers samen met een begeleider met lezen, schrijven, spreken, rekenen en/of digitale vaardigheden. Succes! is beschikbaar op verschillende niveaus.

De methode bestaat uit:

Bekijk hier de titels van alle Succes!-boekjes

Aan de slag met Succes!?

Succes! is beschikbaar voor alle (vrijwilligers-)organisaties die werken met de aanpak Taal voor het leven en onderdeel uitmaken van een lokaal taalnetwerk. De boekjes en de Basishulp kun je als partner bestellen in de Bestelportal Taal voor het leven.

Voor het leren werken met Succes! Rekenen of Succes! Digitale vaardigheden zijn speciale trainingen ontwikkeld. Wil je aan de slag met Succes! Taal? Dan moet je eerst de Basistraining van Taal voor het leven volgen. Informeer hiernaar bij je organisatie. Of mail je vragen naar info@lezenenschrijven.nl.

Hulp nodig?

Neem contact op.

Ellen Pattenier