Waarom Voel je goed!?

Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen vinden en begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke grote rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor hebben zij grote kans op overgewicht en aandoeningen die daarvan het gevolg zijn.

Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. En laaggeletterden schamen zich om het zelf te zeggen. Daardoor heeft de begeleiding van de huisarts of een diëtist niet altijd het gewenste effect. Gezondheidsklachten verergeren, met alle gevolgen van dien.

Gezond eten en voldoende bewegen

De lessen gaan over gezond eten en voldoende bewegen, gebaseerd op de Schijf van Vijf en de Beweegrichtlijn. Omdat Voel je goed! is gericht op gedragsverandering, komen ook motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving aan de orde. Verder wordt stilgestaan bij eten en bewegen met je kinderen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en huisarts en vervolglessen in taal en/of rekenen. Het lesmateriaal is ontwikkeld samen met het VoedingscentrumKenniscentrum sport & bewegenNederlandse Vereniging van DiëtistenDiëtist in Den HaagDiëtistenpraktijk HRCCarintreggeland en vier ervaringsdeskundige Taalambassadeurs van Stichting ABC.

Hoe werkt het?

  • Een lokale projectleider promoot Voel je goed! lokaal, werft deelnemers en helpt anderen daarbij (diëtist, buurtsportcoach, praktijkondersteuner, sociaal cultureel werker, taaldocent, klantmanager, etc.). 
  • Een vrijwilligerscoördinator werft en schoolt vrijwilligers en koppelt groepjes van 4-6 deelnemers aan een getrainde vrijwilliger. De groepjes krijgen 20 wekelijkse lessen van drie uur in de buurt, die parallel lopen aan de consulten van de diëtist. 
  • Diëtisten geven als professional persoonlijke dieetadviezen in eenvoudige taal (eenmalig tijdens een les in de supermarkt). 

Voel je goed! in het kort

Beeldverhaal
Na 54 jaar durf ik eindelijk te zeggen dat ik me goed voel! – Hella Breda

Bewezen en erkende aanpak

Onderzoeks- en adviesbureau ResCon voerde in opdracht van ons onderzoek uit naar het effect en proces van Voel je goed (2019)! De resultaten laten zien dat aanpakt werkt: deelnemers voelen zich na afloop gezonder en hebben een gezonder gewicht.

Voel je goed! helpt gezondheidsverschillen te verkleinen (ResCon, 2019)

Kennisblad

Met de Voel je goed!-monitor brengt Rescon jaarlijks in opdracht van ons de waardering en het bereik van Voel je goed! in kaart. In 2022 namen 44 lokale projectleiders en vrijwilligerscoördinatoren uit 39 gemeenten en 3 SW- of leerbedrijven deel aan de monitor. Zij waarderen de aanpak met een 7,6 en onze ondersteuning met een 8.  

En in 2022: 

  • rondden 233 deelnemers vanuit 22 gemeenten en SW- of leerbedrijven Voel je goed! af.
  • startten ook 186 deelnemers in 17 gemeenten en SW- of leerbedrijven die Voel je goed! in 2023 afronden. En er komen in 2023 ook nieuwe groepen bij. 
  • was de verhouding NT1- en NT2-deelnemers vrijwel gelijk. 
  • stroomde 36% door naar ander aanbod rond basisvaardigheden. 

Voel je goed! Monitor 2022

Kennisblad

De erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft Voel je goed! in 2020 de erkenning ‘Goed onderbouwd’. “Er is een heel uitgebreide en zorgvuldige beschrijving van de aanpak en bijbehorende activiteiten. Dit is tot in de puntjes verzorgd en biedt nieuwe aanbieders een heel compleet maatwerkpakket”, aldus de erkenningscommissie. 

Ervaringsverhalen Voel je goed!

Samen met vele gemeenten en organisaties organiseren we Voel je goed! Ook belangstelling? Of heb je een ervaringsverhaal? Neem contact op met de landelijk projectleider Voel je goed!: lindahageman@lezenenschrijven.nl.

Voel je goed!-denktank

De volgende partijen maken deel uit van de Voel je goed!-denktank, die zich buigt over borging en uitrol. Ook belangstelling? Neem contact op met de landelijk projectleider Voel je goed!

Nieuwsbrief

Een keer per halfjaar verschijnt de nieuwsbrief Voel je goed! met daarin het laatste nieuws. Ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan.

Over Voel je goed!

Voel je goed! is onderdeel van Taal voor het leven en daarmee ook onderdeel van vijfjarig kabinetsprogramma (2020-2024) Tel mee met Taal. Hierin staat de integrale aanpak van laaggeletterdheid centraal. De ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK werken hierin samen.

Voel je goed! is een project van Stichting Lezen en Schrijven, mede mogelijk gemaakt door FNO, Lidl, Achmea, Ipskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder.

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.
Linda Hageman

Linda Hageman

Senior Adviseur