Leerwerkbedrijf WVS richt zich op de positieve gesteldheid van werknemers. Want als werknemers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen, kunnen ze beter werken aan verdere (vakinhoudelijke) ontwikkeling. Voel je goed! is een van de projecten die ze in het kader van duurzame inzetbaarheid uitvoeren. Met name omdat dit programma specifiek is ontwikkeld voor mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden.  

Deelnemers werven  

WVS startte met een pilot van Voel je goed! Daaraan namen zeven medewerkers deel. Er werden veel activiteiten georganiseerd om deelnemers te werven. Leidinggevenden wezen medewerkers bijvoorbeeld persoonlijk op deelname. En tijdens een Voel je goed!-voorlichtingsbijeenkomst konden geïnteresseerden het materiaal van Voel je goed! bekijken en vragen stellen.

Voel je goed!  

Medewerkers namen onder werktijd deel aan Voel je goed! Collega’s verzorgden vrijwillig de lessen. Studenten van de Fontys Hogeschool bewogen laagdrempelig met de deelnemers. Ook gingen de deelnemers naar een diëtist.  

Resultaten  

Voel je goed! leverde mooie resultaten op. Deelnemers hebben onder andere betere gezondheidsvaardigheden. Ook verloren ze gewicht. En ze luisterden geïnteresseerd naar de mogelijkheden om door te stromen naar een andere cursus, zoals lezen en schrijven. Daarnaast had Voel je goed! een positief effect op de arbeidstevredenheid, het leerwerkklimaat, het werkplezier en de werkbeleving van de deelnemers én de vrijwilligers.  

WVS zet Voel je goed! inmiddels op meerdere locaties in.  

Wil je meer weten over de aanpak, resultaten, uitdagingen en succesfactoren van Voel je goed! bij leerwerkbedrijf WVS? Download hieronder het hele praktijkvoorbeeld. 

Voel je goed! bij een leerwerkbedrijf in Roosendaal

Praktijkvoorbeeld

Vragen?

Linda Hageman

Linda Hageman

Senior Adviseur