Om gemeenten hierbij te helpen heeft de overheid aan ECBO, ROA en Etil de opdracht gegeven om een doelgroepenanalyse uit te voeren (de Doelgroepenanalyse Laaggeletterdheid). De doelgroepenanalyse is een kennisproduct dat gemeenten inzicht en handvatten biedt bij het maken van beargumenteerde beleidskeuzes voor specifieke (sub)groepen laaggeletterden en de cursus- of trajecttypen die hier het beste bij passen. Het doel is hierbij niet om de effectiviteit van bestaand beleid in beeld te brengen.

Doelgroepenanalyse Laaggeletterden

Doelgroepenanalyse, 30 januari 2020

Contact

Vind een adviseur in uw regio Onze adviseurs