Sinds 2020 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Dat betekent niet dat ze er alleen voor staan. Wij ondersteunen ze vanuit ons landelijke programma Aanpak Laaggeletterdheid in Gemeenten. In Nieuwegein leidt die samenwerking tot mooie resultaten. Wethouder Marieke Schouten: "Stichting Lezen en Schrijven weet als geen ander hoe je inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven verbindt aan mensen die zich inzetten tegen laaggeletterdheid."

 

Begin 2019 nam Daisy Steba voor het eerst contact op met onze adviseurs Janine Baal, Mariet Hattink en Radj Ramcharan. Daisy is accounthouder sociale dienst bij de gemeente Nieuwegein en besteedde toen een paar uur per week aan de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat de wethouder het onderwerp laaggeletterdheid bij de raad onder de aandacht wilde brengen, vroeg Daisy ons om hulp. Janine: “Ik dacht gelijk: als we het doen, dan doen we het goed.” Die instelling mondde uit in een raadsbijeenkomst die op alle aanwezigen grote indruk maakte. Daisy: “Janine zette haar hele netwerk in. Daardoor waren alle belangrijke partners erbij betrokken. En door haar kennis en ervaring ontwikkelden we een divers programma dat heel pakkend was.”

Nauw samenwerken

Sinds die bijeenkomst staat de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Nieuwegein hoog op de agenda. Ook zijn de lijntjes met Stichting Lezen en Schrijven kort. Daisy: “Janine en haar collega’s nemen deel aan lokale en regionale netwerkbijeenkomsten. Ze luisteren, denken proactief mee én komen in actie. Laatst concludeerden we bijvoorbeeld dat veel jongeren onvoldoende digitaal vaardig zijn en daardoor vastlopen. Janine inspireerde ons direct met manieren waarop we dat aan kunnen pakken. Ook ondersteunde ze bij de organisatie van een startbijeenkomst. Haar ervaring, expertise, netwerk en kennis van het politieke werkveld zijn ontzettend waardevol.”

Stichting Lezen en Schrijven weet als geen ander hoe je inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven verbindt aan mensen die zich inzetten tegen laaggeletterdheid.” – Wethouder Marieke Schouten

Integrale aanpak

Maar Janine, Mariet en Radj doen meer. Ze kijken ook mee naar de leesbaarheid van teksten. Ze denken mee over een werkgeversaanpak. En ze geven de training ‘Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden’. Daisy: “Door die geweldige eerste raadsbijeenkomst en de continue inzet van Janine en haar team kost het mij geen enkele moeite om laaggeletterdheid integraal binnen het sociale domein aan te pakken. Bij ons in de gemeente weet iedereen: we moeten hier tijd, energie en geld aan besteden.”

Bij ons in de gemeente weet iedereen: we moeten hier tijd, energie en geld aan besteden"

– Daisy Steba

Vertrouwen in de toekomst

Eind 2021 evalueert de gemeente de inzet op het gebied van laaggeletterdheid. Janine: “We grijpen dat moment aan om samen met de taalpartners een intervisiebijeenkomst met werksessies te organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat de uitkomst positief is en dat we ook de komende jaren nauw blijven samenwerken.” De wethouder heeft er net zoveel vertrouwen in. Marieke Schouten: “Stichting Lezen en Schrijven heeft zoveel ervaring met laaggeletterdheid. Alles wat ze zeggen en doen is daarop gebaseerd. Dat is zo belangrijk voor onze inwoners, de gemeenteraad en het college. Want daardoor voelt en begrijpt iedereen beter hoe het is om laaggeletterd te zijn. Als je als gemeente dus op zoek bent naar een empathische partner op dit gebied zeg ik: ga naar Stichting Lezen en Schrijven.”