We helpen gemeenten om regie te voeren op de aanpak van laaggeletterdheid. We bieden advies op beleid en bij het realiseren van de plannen uit de regionale programma's. Bijvoorbeeld bij het bereiken van laaggeletterden en het toegankelijker maken van de dienstverlening.

Op onze webpagina met resultaten zie je wat we samen in 2022 en de jaren daarvoor bereikten. Zoals, in 2022: 

  • ondersteunden we 314 van de 345 Nederlandse gemeenten.  
  • ondersteunden we 197 gemeenten met beleidsontwikkeling. 
  • ondersteunden we 275 gemeenten met beleidsuitvoering. 
  • maakten we met alle 35 arbeidsmarktregio’s een samenwerkingsafspraak. 
  • startten 20 gemeenten met ons Maatwerktraject integrale aanpak
  • vulden 148 ondersteunde gemeenten een enquête over onze dienstverlening in. Zij waarderen onze ondersteuning gemiddeld met het rapportcijfer 8. 

Trots op samenwerking

Anne van den Bos, programmamanager Aanpak laaggeletterdheid in gemeenten: “In 2022 ondersteunden we 314 gemeenten met de aanpak van laaggeletterdheid. We zijn erg blij met die fijne samenwerking. En we zijn trots op wat we gezamenlijk bereikt hebben. De komende jaren ligt de focus op het realiseren van de plannen. Het sterkst is het wanneer je dat samen met het lokale netwerk organiseert. Wij helpen gemeenten hierbij.”

Landelijk ondersteuningsaanbod

We ondersteunen gemeenten als onafhankelijke adviseur met een breed ondersteuningsaanbod. Zo ondersteunen we bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. We stimuleren innovatie en delen kennis. Daarnaast zetten we lesmaterialen, instrumenten en ontwikkelcapaciteit in. Allemaal met als hoger doel om een stevige lokale infrastructuur te ontwikkelen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Met een regierol voor de gemeente.

Vragen?

Anne van den Bos

Programmamanager