In 2022 ondersteunden we 314 van de 345 Nederlandse gemeenten.  

Hier lees je de belangrijkste resultaten van onze ondersteuning. 

Alle arbeidsmarktregio’s ontwikkelden in de afgelopen jaren een regionaal programma voor de aanpak van laaggeletterdheid. Veel gemeenten zijn nu aan de slag om die plannen te realiseren. Daarom zien we in 2022 een verschuiving in de ondersteuningsbehoefte: van ondersteuning bij beleidsontwikkeling naar ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid.

Beleidsontwikkeling

We ondersteunden 197 gemeenten met beleidsontwikkeling. Dit deden we zo:
 • 26%

  Inhoudelijke ondersteuning opstellen aanpak

 • 24%

  Advies over doelgroep en taalaanbod

 • 22%

  Procesbegeleiding

 • 20%

  Evaluatie bestaand beleid

 • 8%

  Overig

Beleidsuitvoering

We ondersteunden 275 gemeenten met beleidsuitvoering. Dit deden we zo:

Kennisdelen en innovatie

We ondersteunden 296 gemeenten met kennisdeling en innovatie. We deelden ook regelmatig kennis op regionaal niveau.

We organiseerden 4 landelijke bijeenkomsten.

We maakten 2 interventiebeschrijvingen en 3 praktijkvoorbeelden.

Bekijk onze kennissessies
8

Rapportcijfer 8

148 ondersteunde gemeenten vulden een enquête over onze dienstverlening in. Zij waarderen onze ondersteuning gemiddeld met het rapportcijfer 8.

Regioplannen

Alle arbeidsmarktregio's leggen in een regioplan vast hoe zij laaggeletterdheid aanpakken. Op de website www.basisvaardigheden.nl vind je een overzicht van de plannen.

Bekijk de regioplannen uit de arbeidsmarktregio's

Regioplannen

Alle 35 arbeidsmarktregio's hebben een regioplan.

Samenwerkingsafspraken

Met alle 35 arbeidsmarktregio's hebben we een samenwerkingsafspraak.

organisatie
Vrouw
Zo pakt regio Rivierenland laaggeletterdheid integraal aan – Margreet Griepink, Regisseur Sociaal Domein in centrumgemeente Tiel
“Wij verbinden laaggeletterdheid aan de thema’s van het sociaal domein”

Instrumenten en materialen 2020 - 2022

De beleidsperiode van Tel mee met Taal loopt van 2020 tot en met 2024.
De cijfers in het kader hierboven gaan over 2020 tot en met 2022.

Integrale aanpak 2022

Meer resultaten uit 2022