Hun studenten, dé toekomstige professionals, dus ook. Het is daarom belangrijk dat ze bekend worden met de problematiek en dat ze leren hoe ze kunnen bijdragen aan het terugdringen hiervan. Om dit te bereiken, heeft de HAN een zogenoemde leergemeenschap opgezet. 

Leergemeenschap 

De Leergemeenschap Laaggeletterdheid is in 2018 opgezet door docente logopedie Mariel Derksen. Samen met medekartrekker Maria Verkampen, Taaldocente PABO, vragen ze aandacht voor het thema laaggeletterdheid. De Leergemeenschap wordt gefaciliteerd door het HAN-zwaartepunt Health. 

In de Leergemeenschap Laaggeletterdheid werken docenten, onderzoekers en mensen uit het werkveld samen aan bewustwording van laaggeletterdheid. Een van de doelstellingen is om alle studenten en docenten bewust te maken van laaggeletterdheid. Een mooi ambitieus plan gezien de ruim 34.000 studenten en 3.600 medewerkers die de HAN telt. Het onderwerp Laaggeletterdheid moet geïntegreerd worden in alle curricula. Bovendien zetten ze laaggeletterdheid op de kaart door het aanbieden van Masterclasses en activiteiten rondom het onderwerp. Studenten, oftewel de toekomstige professionals, krijgen op deze manier handvatten aangereikt om deze mensen verder te helpen. Zowel door het gesprek aan te gaan, als het aanpassen van hun communicatie, zodat de informatie die de professional over wilt brengen voor een grotere groep te begrijpen is. 

Informatie Laaggeletterdheid 

Om de studenten, docenten en andere geïnteresseerden van informatie te voorzien over dit thema is er een LibGuide Laaggeletterdheid aangemaakt door Berthe Bralten, informatiespecialist Studiecentra HAN. Op deze digitale plek vind je nieuws, projecten en de activiteiten rondom laaggeletterdheid bij de HAN. Wil je meer weten over de aanpak van de HAN? Bekijk dan de LibGuide Laaggeletterdheid