Plannen genoeg 

Voor de opening van het Taalpunt was veel belangstelling. Naast deelnemers, vrijwilligers, netwerkpartners en inwoners waren ook Robert Housmans, gedeputeerde van provincie Limburg, Bram Jacobs en Marcel Roelofs, wethouders van de gemeente Beesel, aanwezig. ‘De gemeente heeft taal hoog op de agenda staan,’ vertelt Taalhuiscoördinator Yvonne Truijen. ‘En er worden plannen gemaakt om vanuit de gemeente mensen te kunnen doorverwijzen naar het Taalpunt.’  

Op dit moment kan men bij het Taalpunt terecht voor taalcursussen en hulp bij het omgaan met computers. De lessen worden zowel in kleine groepen aangeboden als een-op-een. Ook kunnen mensen aan de slag met een Taalmaatje of gezellig deelnemen aan het Taalcafé. Eigenlijk wordt er voor iedere taalvraag wel hulp aangeboden. ‘Zo is er bijvoorbeeld al een administratief spreekuur’, licht Yvonne toe. ‘Daarnaast willen we na de zomer ook Klik & Tik en rekencursussen op gaan zetten.’   

Meer focus op laaggeletterdheid

Verder wil het Taalpunt meer focussen op laaggeletterdheid. ‘Komend jaar zal daarom eveneens in het teken staan van het bereiken van NT1'ers. We gaan aansluiten bij activiteiten die plaatsvinden in de gemeente en willen het onderwerp laaggeletterdheid bespreekbaar maken. Bovendien willen we ook buiten het Taalpunt het contact opzoeken met mensen, bijvoorbeeld door op de markt te gaan staan.’  

Samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven

Aan het opstarten van het Taalpunt heeft ook Stichting Lezen en Schrijven een bijdrage geleverd. Zo gingen we als gesprekspartner mee naar de gemeente, gaven we trainingen aan vrijwilligers, brachten we Taalhuiscoördinatoren uit de regio bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en hadden we een adviserende rol bij het schrijven van het plan voor de gemeente. Wij zijn uiteraard erg trots op deze samenwerking en wensen Taalpunt Beesel heel veel succes toe! 

Kijk hier de feestelijke opening van Taalpunt Beesel terug.

Opening Taalpunt Beesel