Overzicht

Type
Aandachtsgebieden
Doelgroepen
Vaardigheden
Provincie

Nieuwe media en beroemdheden kunnen de sleutel zijn voor bevorderen van de leesplezier jongeren

Lees nieuwsbericht

Verontrustende cijfers Inspectie van het Onderwijs : Veel leerlingen halen gewenst ‘streefniveau’ voor rekenen-wiskunde niet

Lees nieuwsbericht

Het leven van Lisa – vernieuwde animatie

Lees nieuwsbericht
Het leven van Lisa

“Kijk niet weg, maar vooruit: investeer nu in positie miljoenen laaggeletterden”

Lees nieuwsbericht
Pamflet iconen afbeelding

Nieuw onderzoek Inspectie van het Onderwijs: Ruim kwart van de leerlingen haalt het minimale schrijfniveau niet

Lees nieuwsbericht

Actieplan aanpak laaggeletterdheid regio Gooi en Vechtstreek: Taal is de sleutel!

Lees nieuwsbericht

We gaan op tour door Nederland: startschot in Gelderland

Lees nieuwsbericht

Verkiezingskrant in gewone taal beschikbaar

Lees nieuwsbericht

Taalambassadeur Melvin op bezoek bij eersteklassers

Lees nieuwsbericht

Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Stichting Lezen en Schrijven tekenen samenwerkingsovereenkomst

Lees nieuwsbericht
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente 's-Hertogenbosch 2

De nieuwsbrief van Stichting Lezen en Schrijven is veranderd

Lees nieuwsbericht

Reactie Leescoalitie op Kamerbrief Stand van zaken Leesoffensief

Lees nieuwsbericht

Leescoalitie luidt noodklok bij ministers van Onderwijs én Cultuur

Lees nieuwsbericht
Leesoffensief

Campagnemateriaal ‘Een van deze mensen…’ bestellen

Lees nieuwsbericht