De belangrijkste cijfers over laaggeletterdheid en financiële zelfredzaamheid leest u in onze factsheet laaggeletterdheid en geld.

Factsheet laaggeletterdheid en geld

Voor de thema’s ‘werk en werkzoekenden’ en ‘schulden en armoede’ zijn handige gesprekskompassen beschikbaar. Deze kompassen geven professionals en beleidsmakers praktische tips voor hoe je laaggeletterden kunt herkennen, bereiken en activeren.

Bekijk ook de e-learning Aanpak laaggeletterdheid.

We ondersteunen u met het implementeren van structurele screening op laaggeletterdheid, en adviseren over implementatie van screeningsinstrumenten. Lees op onze website basismeters.nl alles over screenen en onze screeningsinstrumenten.

We bieden lesmateriaal aan op verschillende thema’s. Zo kunt u onze lesmethode Voor ‘t zelfde geld inzetten. Voor ‘t zelfde geld is een methode die speciaal gemaakt is voor mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden en die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven. Door het volgen van de lessen krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort.

Om een laaggeletterde met schulden goed te kunnen ondersteunen in een schuldhulpverleningstraject, moet de dienstverlening toegankelijk zijn.

Het samenwerkingsverband Schouders Eronder ontwikkelde samen met Stichting Lezen en Schrijven, Pharos en Flatlands een toolkit die schuldhulpverleners ondersteunt in gesprekken met laaggeletterden met schulden. Het bevat (achtergrond)informatie over laaggeletterdheid, praktische tips en losse kaarten met iconen (pictogrammen) om afspraken te maken en de schuldhulpverlening eenvoudiger te kunnen uitleggen. 

"Als je weet dat een klant laaggeletterd is, kun je hem gerichter helpen." – Anouschka van Leijden, teamleider CZ Tilburg

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven