Onze visie op toegankelijke dienstverlening

We zetten ons ervoor in dat overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de communicatie van overheden, bedrijven en organisaties óók kunnen begrijpen. En dat de dienstverlening aansluit bij de behoeften van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Steeds meer organisaties schrijven teksten op taalniveau B1. Dit kunnen de meeste mensen goed begrijpen. Maar voor laaggeletterden is een brief of folder op dit niveau te moeilijk. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze beheersen niet het minimale taalniveau om volwaardig aan de Nederlandse maatschappij te kunnen meedoen. 

Bent u benieuwd of uw communicatiematerialen goed aansluiten op het niveau van laaggeletterden? Testpanels van Taalambassadeurs denken graag met u mee. 

We geven u advies en ondersteuning bij het verbeteren en implementeren van toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie.

Toegankelijke dienstverlening heeft als doel het verbeteren van:   

 1. de toegankelijkheid van de organisatie  
 1. de toegankelijkheid van het dienstenaanbod
 1. de begrijpelijkheid van de schriftelijke en digitale informatie   
 1. de begrijpelijkheid van de mondelinge communicatie

 

Door het toegankelijk maken van de dienstverlening dragen organisaties bij aan:

 • verbetering van het klantcontact
 • een verbeterde klantinteractie 
 • uiteindelijk een grotere zelfredzaamheid van klanten. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, financiën, welzijn en participatie.

 

Een aantal voorwaarden (Nivel, 2016) om de doelen op gebied van toegankelijke dienstverlening te behalen zijn: 

 • Het bestuur en het management moeten basisvaardigheden zien als een integraal onderdeel van de missie, het (kwaliteits)beleid en dienstverlening van hun organisatie.

 • Professionals en vrijwilligers hebben de juiste kennis en vaardigheden. 

 • Mensen die beperkte basisvaardigheden worden betrokken bij het toegankelijk maken van dienstverlening. 

Vanuit de overheid is er het actieplan Toegankelijk stemmen en het project Direct Duidelijk.

Met de uitvoering van het actieplan Toegankelijk stemmen wordt gewerkt aan bewustwording en toegankelijke verkiezingen. Dit gebeurt onder meer door de uitleg over het stemmen aan kiezers te verbeteren en politieke partijen op te roepen hun partijprogramma's begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen.

Toegankelijk stemmen

De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties hierbij op weg.

Direct Duidelijk

Wilt u met een investering van 45 minuten het verschil maken? 

Met de e-learning 'Aanpak van laaggeletterdheid' leert u hoe laaggeletterde patiënten/cliënten kunt herkennen en motiveren tot taalscholing. Aan de orde komen:

 • Aard en omvang van laaggeletterdheid
 • Relatie van laaggeletterdheid met uw werkveld
 • Herkennen van laaggeletterdheid
 • Wat u kunt doen.

Elke e-learning sluit af met een toets.

Aan de slag met beeldbrieven - vijf tips! – praktijkvoorbeeld Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam: beeldbrieven

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven