In de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-202  staat dat gemeenten de regie krijgen bij de ontwikkeling van een integrale aanpak laaggeletterdheid. Om een gemeentelijke visie te vormen en een beleidsplan voor de aanpak van laaggeletterdheid te ontwikkelen, is kennis van de doelgroep laaggeletterden essentieel. Een groep laaggeletterden waar in het werkveld veel aandacht voor is, zijn laaggeletterde vrouwen.

Beleidsontwikkeling voor laaggeletterde vrouwen met inzet van empowerment.

19 november 2020

Schema

Onderzoek

Praktijkvoorbeeld Almere

Onderzoek

Praktijkvoorbeeld Den Helder

Onderzoek

Praktijkvoorbeeld Heerde

Onderzoek