Toen José Drupsteen van KopGroep Bibliotheken hoorde hoeveel mensen moeite hebben met lezen en schrijven wist ze: hier moeten we wat mee. Een brainstorm met collega’s leidde tot ‘LTTRS’ (letters). Binnen dit project wordt nauw samengewerkt met basisscholen, om zo laaggeletterde ouders te helpen. José: “We bereiken kinderen, ouders én leerkrachten. Dat zijn drie vliegen in één klap.”    

De eerste vraag die José zichzelf stelde na het zien van de cijfers over laaggeletterdheid was: zijn leerkrachten zich hier bewust van? Want de basisschool is wat haar betreft dé plek om laaggeletterdheid te voorkomen en aan te pakken. José: “Kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving hebben een grotere kans op een lees-, taal- of rekenachterstand. Leerkrachten die dat signaleren kunnen kinderen extra ondersteunen. En ze kunnen ouders die moeite hebben met basisvaardigheden doorverwijzen naar (gratis) taalscholing.”   

Totaalpakket   

Om leerkrachten daarbij te helpen kunnen basisscholen in de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon van september tot en met december 2021 meedoen aan het project LTTRS. Ook na december kan de voorstelling nog worden geboekt en het lespakket aangeschaft.  

LTTRS bestaat uit drie onderdelen:  

  • Een workshop voor leerkrachten over het herkennen van laaggeletterdheid en doorverwijzen naar het Taalhuis.  
  • Een professionele theatervoorstelling van Eigen Werk Theaterteam voor leerlingen van groep 1 en 2 en hun ouders. Deze grappige, meeslepende voorstelling vol livemuziek maakt kinderen en hun opvoeders enthousiast over (samen) lezen en nieuwe woorden leren. 
  • Een lespakket met 26 lesbrieven: een voor elke letter van het alfabet. De hele school kan hiermee aan de slag. 

De reacties van de basisscholen zijn ontzettend positief. Veel leerkrachten hadden geen idee dat de groep mensen die moeite heeft met lezen en schrijven zó groot is.

– José

Samenwerken met experts  

KopGroep Bibliotheken ontwikkelde LTTRS niet alleen. Ze schakelde de hulp in van experts, waaronder Stichting Lezen en Schrijven. Onze adviseur Maria Sabel is nauw bij het project betrokken. Maria: “Ik nam de schrijver van de theatervoorstelling mee in de wereld van laaggeletterdheid. Wat betekent het voor mensen om moeite te hebben met lezen en schrijven? Hoe uit het zich? Ik deelde al mijn kennis en ervaring om de voorstelling zo herkenbaar mogelijk te maken. Daarnaast geef ik samen met een taalambassadeur van Stichting ABC en iemand van het Taalhuis de workshop over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Het is geweldig om te merken wat voor impact dat heeft. Laatst vertelde een leerkracht bijvoorbeeld dat hij weleens moppert als ouders iets wat al drie keer in de nieuwsbrief heeft gestaan, nog niet hebben gedaan. Nu snapt hij dat dat geen onwil hoeft te zijn. Misschien begrijpen ze het niet.” 

De beste motivatie  

Het succes van het project blijkt ook tijdens de theatervoorstelling. José: “Na afloop van de eerste voorstelling kwam er een moeder naar me toe. Ze wil in de toekomst graag haar zoon met z’n huiswerk kunnen helpen. We vulden samen het ‘Ik wil leren’-formulier in, zodat ze via het Taalhuis hulp krijgt. Er zat ook een jongetje in de zaal dat heel hard ‘Dat heeft mijn papa ook!’ riep, toen duidelijk werd dat papa Loetje uit het verhaal niet goed kan lezen. We hopen dat daar thuis over wordt gesproken. En dat het kind zijn vader zal aanmoedigen om hulp te zoeken. Een betere motivatie om op latere leeftijd te leren is er niet, toch?!”  

Wil je meer weten over het project LTTRS? Neem dan contact op met Maria Sabel via mariasabel@lezenenschrijven.nl.

Foto links: MARC DE FOTOGRAAF

LTTRS