Waarom een gezinsaanpak? 

Nog steeds verlaten elk jaar veel jongeren school met een taalachterstand. Zij lopen daarmee het risico zich onvoldoende te kunnen redden in de maatschappij. Dit moet doorbroken worden. Een gezinsaanpak die zich richt op zowel ouder als kind kan daarbij helpen. Ouders spelen namelijk een cruciale rol bij de taalontwikkeling van hun kind.  
 
In de gezinsaanpak geletterdheid worden ouders ondersteund om hun rol krachtiger in te vullen. Zodat hun kinderen betere maatschappelijke kansen hebben. De gezinsaanpak maakt ouders bewust van hun invloed op de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Ook geeft het ouders handvatten om die taalontwikkeling te verbeteren. Daarnaast richt de gezinsaanpak ook op het verhogen van de basisvaardigheden van de ouders zelf. Zodat zij ook op die manier voor meer taalvaardigheid in het gezin kunnen zorgen.

 

Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid 

De gezinsaanpak is een onderdeel van de algemene aanpak van laaggeletterdheid. Eind 2024 moeten de Nederlandse gemeenten hierin de regierol vervullen. We moeten voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit. Daarom is het belangrijk dat gemeenten het belang van een duurzame gezinsaanpak zien en hierop inzetten met maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van partners uit verschillende domeinen. 

Om gemeenten voor te bereiden op de regierol van de gezinsaanpak besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) dat er een aanpak voor gemeenten moest worden ontwikkeld. Die aanpak is aanvullend op de Aanpak Laaggeletterdheid Gemeenten. 

In samenwerking met Stichting Lezen (penvoerder) en de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelden wij een stappenplan binnen het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Dit gebeurt met individuele gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In het stappenplan staan concrete handvatten voor gemeenten die ze kunnen gebruiken bij het vormgeven van de gezinsaanpak en het voeren van de regie hierop.  

Ondersteuning 

Ook ondersteunen we de lokale bibliotheken om geleidelijk een sterke, verbindende uitvoerdersrol te spelen in het lokale netwerk. Bibliotheken bieden activiteiten aan op het gebied van lezen en voorlezen. Binnen de projectperiode (2020-2024) ondersteunen onze adviseurs gemeenten en bibliotheken.  

Het project 

Om resultaten en doelen van het project te bereiken hebben wij dit project opgedeeld in vier verschillende fases: 

  • Voorbereidingsfase: Q4 2020 – Q1 2021 
  • Ontwikkelfase: Q2 2021 – Q1 2022 
  • Pilotfase: Q2 2022 – Q2 2023 
  • Uitrolfase: Q3 2023 – Q4 2024 

Download hier het verslag van de bijeenkomst uit de pilotfase d.d. 8 september 2022

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur:
Saskia ten Houten

Saskia ten Houten

Adviseur