Het is bijvoorbeeld makkelijker om op internet vacatures te zoeken en sollicitatiebrieven te schrijven. Ook op het werk zelf wordt het makkelijker. Denk aan digitale opdrachten, zoals werkbriefjes insturen of vakanties aanvragen. Of uitleg over veiligheid lezen en begrijpen.

Aandacht voor laaggeletterdheid levert de maatschappij, werkgevers en werknemers veel op. Denk aan:  

  • Lagere maatschappelijke kosten door: lagere zorgkosten, meer inkomsten uit werk (PwC, 2018) 
  • Minder kosten voor werkgevers  door: lager ziekteverzuim, minder fouten op werk, werknemers halen sneller certificaten (Ecorys, 2015). 
  • Meer zelfvertrouwen, trots en plezier (Visscher & Tops, 2015).
  • In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Zij zijn laaggeletterd en/of laaggecijferd. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden.
  • Laaggeletterden hebben drie keer zo vaak een uitkering als niet-laaggeletterden (Christoffels et al., 2016).
  • Taalproblemen zijn de oorzaak van één op de tien zware ongelukken in de procesindustrie (Baay, Buisman & Houtkoop, 2015).

Laaggeletterdheid en werk

Factsheet