Probleem/aanleiding  

Het bereiken van Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers) is een belangrijk aandachtspunt. Leertrajecten hebben een meerwaarde op levensgebieden als welzijn, werk, financiën en gezondheid. Ruim de helft van de laaggeletterden heeft een baan en is vaak niet in zicht bij hulpverleningsinstanties. Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de impact van laaggeletterdheid op de werknemer en het bedrijf. De toenemende digitalisering, een Leven Lang Ontwikkelen en de krapte op de arbeidsmarkt dragen bij aan dit inzicht. Bedrijven vinden het moeilijk om laaggeletterden te herkennen of te signaleren en weten vaak niet hoe zij een aanpak van laaggeletterdheid in het bedrijf kunnen vormgeven. 

Doelgroep  

De uiteindelijke doelgroep zijn de Nederlandssprekende werknemers met een opleidingsniveau tot en met mbo-4. De intermediaire doelgroep zijn de midden- en grootbedrijven. De aanpak richt zich vooral op deze intermediaire doelgroep.  

Doel  

Er is een structureel screenings- en motiveringsproces van praktisch opgeleide werknemers binnen het bedrijf, zodanig dat laaggeletterde werknemers gemotiveerd worden om te werken aan basisvaardigheden. Daarvoor zijn een aantal subdoelen:

  • Het bedrijf is zich bewust van laaggeletterdheid bij werknemers en welke invloed dit heeft op een Leven Lang Ontwikkelen.  
  • Het bedrijf is zich bewust van het belang van begrijpelijk communiceren en handelt hiernaar.  
  • Er bestaat een positieve cultuur om basisvaardigheden te leren.  

Aanpak  

De aanpak richt zich in eerste instantie op de intermediaire doelgroep. We starten met het verkennen van de situatie in het bedrijf. We maken een analyse van het vraagstuk en de mogelijkheden om het op te lossen. Aan de hand hiervan werken we samen met het bedrijf een stappenplan uit. In dit stappenplan staat onder andere informatie over de scholing van de intermediaire doelgroep, de screening van de werknemers en de toeleiding naar scholingsaanbod. Vervolgens worden alle stappen uitgevoerd. In elke fase staat de borging van de aanpak centraal. Door structureel te screenen en laaggeletterdheid bespreekbaar te maken, normaliseert het bedrijf het werken aan basisvaardigheden als onderdeel van een Leven Lang Ontwikkelen. 

Onderzoek/onderbouwing (bevindingen uit evaluatie/onderzoek) 

Meer weten over deze interventie?

Neem contact op met een adviseur in uw regio. Regionale adviseurs