Cursussen empowerment stimuleren laaggeletterden om mee te doen in de maatschappij op een manier die bij hen past. Vragen die centraal staan zijn: wie ben je, wat kun je en wat wil je? De Toolkit Empowerment biedt u informatie en materialen waarmee u passend aanbod kunt ontwikkelen voor laaggeletterden die de toekomst (weer) in eigen handen willen nemen.

Taalhuizen kunnen zelf aanbod ontwikkelen dat laaggeletterden stimuleert om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. In de Toolkit Empowerment vindt u alle informatie en materialen die u hiervoor nodig heeft. Deelnemers kunnen de cursussen empowerment bovendien uitstekend combineren met andere cursussen, bijvoorbeeld cursussen die expliciet gericht zijn op het verbeteren van basisvaardigheden. 

Als partners in uw netwerk cursussen empowerment (willen) aanbieden, kunt u deelnemers vanuit uw Taalhuis actief doorverwijzen naar deze cursussen. 

Ook kunt u een waardevolle bijdrage leveren door het empowerment-aanbod binnen uw netwerk onder de aandacht te brengen. Als de mogelijkheden binnen het netwerk voldoende duidelijk zijn bij de betrokken partners stromen deelnemers van een cursus empowerment gemakkelijker door naar ander (taal)cursusaanbod en vice versa. 

Vragen?

Ilse van der Caaij

Ilse van der Caaij