EVA voor vrouwen

Om laaggeletterdheid onder vrouwen te verminderen, richt het programma Taal voor het Leven zich met EVA speciaal op deze doelgroep.

Laaggeletterdheid bij vrouwen

Als je kunt lezen en schrijven, kun je meedoen in de maatschappij. Helaas heeft 1 op de 8 vrouwen in Nederland moeite met lezen en schrijven. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak ook moeite met rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterde vrouwen hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en zijn hierdoor onvoldoende economisch zelfstandig. Met 13% laaggeletterde vrouwen en 16% laaggecijferde vrouwen is er in Nederland meer laaggeletterdheid onder vrouwen dan in de omringende landen. Bovendien hebben kinderen van laaggeletterde ouders drie keer zoveel kans om laaggeletterd op te groeien. Dit houdt het probleem in stand.

Speciaal programma voor vrouwen

Om laaggeletterdheid onder vrouwen te verminderen, is binnen het project Taal voor het Leven speciale aandacht. Wanneer lokale en landelijke organisaties samenwerken, worden namelijk meer vrouwen bereikt dan wanneer zij solo opereren. Deze aanpak, genaamd Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA) richt zich nadrukkelijk op vrouwen van 30 tot 55 jaar die Nederlands spreken en hun basisvaardigheden willen verbeteren. Vrouwen die deelnemen aan EVA, willen graag (vrijwilligers)werk vinden of een opleiding volgen.

Inhoud programma

Deelnemers oefenen het schrijven, rekenen en het werken op de computer. Dit doen zij zelfstandig of in een groep, onder leiding van getrainde vrijwilligers en met ondersteuning van professionals. Daarnaast bieden zij begeleiding bij het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De deelnemers werken zowel met digitaal als papieren lesmateriaal. Op de website Eva en ik kunnen zij inspiratie en motivatie opdoen uit teksten en filmpjes van andere vrouwen die al aan de slag zijn.

Succesverhalen