Pilot: EVA

EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) is een aanpak die lokale organisaties kunnen inzetten om vrouwen met lage basisvaardigheden te motiveren een opleiding te gaan volgen of (vrijwilligers-)werk te zoeken.

Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Van de laagopgeleide vrouwen is 73% economisch niet zelfstandig. Bij laagopgeleide mannen is dit 41% (bron: SCP, 2017). De stap naar economische zelfstandigheid is juist voor deze laagopgeleide vrouwen groot, omdat zij hier vaak niet genoeg taal- en rekenvaardigheden voor hebben. Daarom investeert het ministerie van OCW in deze pilot. Door hun vaardigheden te verbeteren, kunnen vrouwen makkelijker aan de slag met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding en kunnen ze makkelijker meedoen in de maatschappij.

EVA biedt lesmateriaal, vrijwilligerstrainingen, een oefenwebsite (www.evaenik.nl) en een facebookpagina (www.facebook.com/EVAenik.nl). Gemeenten, wijkteams, Taalhuizen, welzijnsorganisaties, UWV en vrouwenorganisaties en scholen kunnen dit materiaal gratis gebruiken.
De begeleiding kan bestaan uit groepsbijeenkomsten, maar ook uit 1-op-1 begeleiding door een vrijwilliger. Organisaties maken gebruik van speciale EVA materialen, maar kunnen ook andere Taal voor het Leven materialen of hun eigen materialen gebruiken. Kortom, de EVA aanpak is zeer divers! 

Succesverhalen