Kennissessie 

Soms is het handiger om naar bestuurders toe te gaan en hen bij te praten over de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Je kan daarbij natuurlijk ook de powerpointpresentatie gebruiken. Geen tijd voor een lokale kennissessie? Wijs lokale bestuurders dan op de digitale kennissessie voor bestuurders en raadsleden. Deze is ook achteraf terug te kijken.  

Presentatie laaggeletterdheid

Maar niet alleen gemeentelijke of provinciale bestuurders. Ook voor bestuurders van maatschappelijke organisaties zoals GGD's, LeerWerkloketten, UWV en woningbouworganisaties is het goed om op de hoogte te zijn van de stand van zaken rond de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Op deze manier zorgen we voor blijvende aandacht voor basisvaardigheden in lokaal of regionaal beleid. 

Op werkbezoek 

De Week is een heel geschikt moment om bestuurders uit te nodigen en hen meer te vertellen over de lokale aanpak. Vraag raadsleden op de koffie in het Taalhuis of nodig de wethouder uit een lesochtend of training bij te wonen. Veel bestuurders vinden het vaak erg leuk een om een "kijkje in de keuken” te komen nemen. Je kunt deze activiteit combineren met de inzet van de Escape koffer of een speeddate met taalcursisten. 

Download hieronder het stappenplan voor het organiseren van een werkbezoek. 

Stappenplan voor het organiseren van een werkbezoek

Prominente Taalmaatjes/speeddaten met cursisten 

De beste manier om iets te begrijpen is door het zelf te ervaren. Dat is het idee achter deze activiteit. Lokale politici of bestuurders die voor tijdelijk of voor langere tijd taalmaatje zijn om zo nog beter te begrijpen hoe belangrijk het is om mensen te ondersteunen met basisvaardigheden. Dat kan ook door een speeddate te organiseren. Dit geeft ervaringsdeskundigen de kans om zelf aan lokale bestuurders te vertellen waar zij tegenaan lopen en wat het beste helpt.  

Download hieronder het stappenplan voor het organiseren van prominente taalmaatjes of een speeddate. 

Stappenplan voor het organiseren van prominente taalmaatjes

Escape game basisvaardigheden 

Hoe is het om moeite te hebben met basisvaardigheden? Welke invloed heeft dit op iemands leven? Ervaar het zelf met de Escape caravan of Escape Koffer.  De perfecte en ludieke inleiding voor een goed gesprek over de aanpak van laaggeletterdheid. Deze activiteiten zijn ontwikkeld door Raccoon Serious Games en zijn niet kosteloos. Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met je regionale adviseur voor meer informatie en advies over een vervolg.  

(Online) Symposium over laaggeletterdheid 

Wil je jouw activiteit de nodige verdieping geven? Zodat we kennis delen en taalnetwerken elkaar kunnen versterken in de aanpak van laaggeletterdheid? Organiseer dan een (online) debat of symposium met deskundigen, bijvoorbeeld over de relatie tussen laaggeletterdheid en schuldenproblematiek. Of presenteer een (lokaal) onderzoek en laat ervaringsdeskundigen aan het woord.

Wil je interactie met je publiek? Organiseer online breakouts over eenvoudig communiceren of een online paneldiscussie over hoe je als gemeente tot een duurzame aanpak van laaggeletterdheid kunt komen.  

Wil je meer weten over de aanpak van laaggeletterdheid of wil je advies over het organiseren van een activiteit? Neem dan contact met ons op! 

Vragen?

Communicatie