Deze bijeenkomst is voor gemeenteambtenaren die de regie hebben op het thema laaggeletterdheid.