De bijeenkomsten vonden plaats in Zwolle, Dordrecht, Amsterdam en Eindhoven, waardoor deze voor iedereen goed bereikbaar waren. Ze stonden in het teken van uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar, en gaven daardoor meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit van de verschillende aanpakken. Na een plenaire opening gingen we op een creatieve en interactieve manier met een specifiek onderwerp aan de slag. Uitgebreide informatie, gebaseerd op de uitwisseling van kennis en ervaringen tijdens de bijeenkomsten, een tekening en aanvullende informatie staan op aparte pagina's beschreven. 

 

Financiële middelen

Hoe zetten andere gemeenten hun middelen in? Waar zit de afbakening? Waar zit juist de verbinding met andere terreinen binnen het sociaal domein? Tijdens deze sessie wisselden we veel ervaringen en ideeën uit.

Integrale aanpak

Voor maximaal effect is een integrale aanpak binnen het sociaal domein cruciaal. Maar dit is niet zo gemakkelijk te realiseren. Hoe hebben anderen dit gedaan? Waarom werkte dat zo goed? Of wat hebben ze juist geleerd van waar het lastig liep?

Download hier de presentatie Integrale aanpak

Fijn om ook ideeën buiten de eigen regio te kunnen uitwisselen. Hiermee heb ik nieuwe inzichten opgedaan.

– een van de deelnemers

Vinden en bereiken van laaggeletterden

Dit is één van de grote uitdagingen in de aanpak van laaggeletterdheid. Op basis van de cijfers over ieders gemeente, gingen we in gesprek: op welke doelgroep wil jij je richten? Waar kun je die doelgroep vinden? Wat willen ze leren? En hoe sluit je hier met je aanbod op aan?
 

Ontwerpen met je doelgroep (social design)

Hoe kun je samen met laaggeletterden de aanpak laaggeletterdheid uitwerken? Tijdens deze sessie proefden de deelnemers aan de Change Labs en hoe daarin social design thinking wordt ingezet. En kregen zij ideeën mee voor wat deze aanpak in de eigen gemeente kan brengen. 
 

Download hier de presentatie Ontwerpen met je doelgroep

Download hier de Regionale aanpak laaggeletterdheid Drechtsteden, 2021-2024 (op pagina 26/27 hun toepassing van social design thinking)

We hebben onderzocht waar in onze gemeenten laaggeletterden zijn. Daardoor zijn we nu op andere plekken aanwezig. We zijn bijvoorbeeld in gesprek gegaan met de moskeeën in onze gemeente. Zij blijken al ontzettend veel te doen! We willen meer samenwerken.

– een van de deelnemers

Samenwerkende partners 

De bijeenkomsten werden georganiseerd door VNG, Divosa, Tel mee met Taal en Stichting Lezen en Schrijven.