Visie

We doen onderzoek en verzamelen kennis en kunde over hoe we laaggeletterdheid aan kunnen pakken. We delen onze kennis actief met overheden, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Op basis van deze kennis starten we nieuwe projecten. Wij leggen zo veel mogelijk de link tussen landelijke ontwikkelingen en de regionale en gemeentelijke praktijk. We organiseren actieve kennisuitwisseling tussen regionale en lokale partners. En zijn sparringpartner bij innovatieve projecten die gericht zijn op vergroten van bereik en/of verbeteren van de aanpak.

Bekijk hieronder inspirerende voorbeelden uit verschillende gemeenten.

In de gemeente Amsterdam werpt de Aanpak Armoede Taal en Laaggeletterdheid (ATL) haar vruchten af. Het besef dat de doelgroepen van het taal- en armoedenetwerk grotendeels overeenkomen zorgt ervoor dat in de uitvoering allerlei verbanden worden gelegd. 

In de wijken Tiel-West en Tiel-Oost zijn de gezondheidsverschillen tussen de inwoners groot. Dat komt onder andere omdat veel mensen – waaronder laaggeletterden – niet worden bereikt met bestaande (gezondheids)initiatieven. Het project Tiel aan de Gezonde Zijde bracht daar verandering in. De succesformule? Samenwerken met ambassadeurs uit de doelgroep. 

De gemeente Vught wil weten of uitkeringsgerechtigden moeite hebben met lezen. Zij zet de Taalmeter in om daarop te screenen. Professionals gaan daarna in gesprek met de deelnemers die inderdaad moeite hebben met lezen. Samen bespreken ze wat een passend vervolg is. Vaak konden zij worden doorverwezen naar lokaal lesaanbod. De gemeente is op die manier in gesprek gekomen met een moeilijk bereikbare doelgroep. Maar het project had meer positieve effecten. Silke Dragstra, taalhuiscoördinator, Marlou van Osch, beleidsmedewerker bij de gemeente Vught en Deniz Özkanli, adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven, leggen uit hoe ze dit hebben aangepakt. “Ja, de aanpak van laaggeletterdheid is een kwestie van lange adem, maar die moet wel samengaan met actie.”

In de aanpak van laaggeletterdheid speelt de gezinsaanpak een belangrijke rol. Een goede aanpak is Voor jou en je kind!. De cursus Voor jou en je kind! zorgt ervoor dat ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Voor jou en je kind! worden ouders indirect zelf ook (taal)vaardiger. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen. Zo hebben zowel ouder als kind profijt van deze lessen. Voor jou en je kind! wordt succesvol ingezet in Oosterhout. Taalhuiscoördinator Lonneke van Eeten vertelt welke stappen ze daarvoor heeft gezet.

"Tot mijn 45ste sjoemelde ik met lezen en schrijven." – Rob Weijers
Rob Weijers

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven