Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker op de werkvloer. Om laaggeletterden daarbij te ondersteunen starten we het project ‘Digitaler naar werk’. Onze projectleider Michiel Sträter vertelt wat het project inhoudt én waarom het zo belangrijk is. “Mensen met voldoende digitale vaardigheden zijn minder kwetsbaar en beter inzetbaar.”

De kans op onvoldoende digitale vaardigheden is bij mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen ongeveer drie keer zo groot, blijkt uit onderzoek (ECBO, 2015). Daardoor wordt de kloof tussen mensen die zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan en mensen die dat minder goed kunnen, groter. Michiel: “Om daar wat aan te doen voeren we dit jaar het project ‘Digitaler naar werk’ uit. Binnen vijf SW-bedrijven (Sociale Werkvoorziening) werken medewerkers die moeite hebben met basisvaardigheden aan hun digitale vaardigheden. Daarmee vergroten ze hun werkplezier en kansen op de arbeidsmarkt. Dat is positief voor hen, én voor de maatschappij. Kijk maar naar het aantal openstaande vacatures. We staan als samenleving te springen om digitaal vaardige arbeidskrachten.”

Maatwerk

Het belangrijkste doel van het project is medewerkers van SW-bedrijven die (nog) moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen structureel te motiveren om hun digitale vaardigheden te vergroten. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, herintreders en statushouders. De manier waarop zij aan de slag gaan vraagt maatwerk. Michiel: “De eerste stap is altijd bewustwording. Weet iedereen in het bedrijf dat niet alle medewerkers dezelfde basisvaardigheden hebben? En hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn? Als het nodig is geven we daar een presentatie over. Vervolgens leren we teammanagers, hr-managers en supervisors hoe ze met behulp van onze Digimeter zelfstandig het niveau van hun medewerkers bepalen en hoe ze hen kunnen motiveren om digitale vaardigheden te verbeteren.”

De eerste stap is altijd bewustwording

– Michiel Sträter

Leerdoelen bepalen

Met de groep die in aanmerking komt voor trainingsactiviteiten gaan we in gesprek. Wat willen ze leren? Michiel: “De een wil weten hoe hij online verlof aanvraagt, de ander wil kunnen videobellen. En laatst sprak ik iemand die zei: ‘Ik wil leren e-mailen, maar ik ben bang voor nepmails waarin ik op een foute link kan klikken.’ Op onze zogenaamde ‘menukaart’ staat een overzicht van al het kwalitatief hoogwaardige lesaanbod waarmee deze behoeftes vervuld kunnen worden. We zoeken samen een passende opleidingspartner waar het SW-bedrijf een duurzame samenwerking mee aan kan gaan. Zodat medewerkers ook aan digitale vaardigheden kunnen blijven werken als dit project afloopt.”

Goede praktijkvoorbeelden delen

De medewerkers gaan uiteindelijk tien weken lang, anderhalf uur per week aan de slag met het vergroten van hun digitale vaardigheden. Wij monitoren wat dat oplevert voor de medewerkers zelf en het SW-bedrijf. Zodat we samen leren wat goed werkt. En we hopelijk aan het eind van het project praktijkvoorbeelden kunnen delen. Michiel: “Want gemotiveerde arbeidskrachten die digitaal beter mee kunnen doen, daar hebben we allemaal wat aan.” 

Wil je binnen jouw bedrijf ook aan de slag met het vergroten van digitale vaardigheden? Ga dan naar www.taalwerkt.nl voor meer informatie.

We voeren ‘Digitaler naar werk’ uit in samenwerking met SBCM, het Kenniscentrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor sociale werkgelegenheid. Het project wordt ondersteund door The Digital Collective in Brussel. Dat is een non-profit organisatie met als doel digitale inclusie te stimuleren in heel Europa, met ondersteuning van Google.org.

 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met onze projectleider.

Michiel Sträter

Adviseur