Thematafel 

Richt een thematafel in op een centrale plek. Vul de tafel met informatie over het lokale cursusaanbod, of hoe mensen zich kunnen aanmelden als vrijwilliger of cursist. Ook kun je hier voorbeeldmaterialen uitstallen of boeken in duidelijke taal.

Open Huis 

Organiseer een Open Huis bij het lokale taalhuis of bibliotheek. Een mooi moment om te laten zien wat er in het Taalhuis gebeurt en hoe mensen hier ondersteuning kunnen krijgen. Taalvrijwilligers en cursisten kunnen uitleggen en laten zien waar zij mee bezig zijn. Gebruik de Communicatie Toolkit om reclame te maken voor het Open Huis! 

Herkennen 

Veel mensen die moeite hebben met lezen of schrijven vinden het moeilijk hierover te praten. Het kan dus handig zijn als meer mensen zich kunnen voorstellen hoe het voelt om laaggeletterd te zijn en op welke signalen je kan letten. Met onderstaande handout met daarop een “onbegrijpelijk formulier” geef je mensen op een snelle en grappige manier inzicht in het probleem “laaggeletterdheid”. Vraag mensen om het formulier in te vullen en start wanneer ze vastlopen een goed gesprek over basisvaardigheden!

Kruip in de huid van...

TaalQuiz 

Test de kennis van je vrienden of collega’s op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden met deze quizvragen. Leuk voor tijdens een (online) vrijdagmiddagborrel, een bijeenkomst in de bibliotheek of als afsluiter van een lezing over laaggeletterdheid.  

Je kunt de quiz zowel offline als online spelen. Zet voor een online versie de quizvragen in Kahoot of in Mentimeter. Ben je met een grote groep? Deel de deelnemers dan op in teams. Veel succes!

Kennisquiz basisvaardigheden - Week van lezen en Schrijven

Filmavond/theateravond  

Lezen komt op allerlei manieren terug in bekende films. Organiseer daarom een gezellige filmavond in de bibliotheek of in een film- of buurthuis bij jou in de buurt. De avond kun je openen met een korte voorbespreking of inleiding met bijzondere gasten. Filmtips zijn The Reader, I, Daniel Blake of Buitenspel, waarin mensen die moeite hebben met lezen en schrijven een gezicht krijgen, gerelateerde problematiek wordt besproken en het taboe op het onderwerp wordt doorbroken. 

Zoek uit of er artiesten in jouw buurt zijn die een voorstelling of presentatie over taal willen geven. Dat kunnen dichters, zangers, schrijvers, acteurs of cabaretiers zijn. Laat ze bijvoorbeeld uit eigen werk voorlezen. Met zulke optredens benadruk je het belang en de schoonheid van taal en kun je na afloop het onderwerp laaggeletterdheid bespreekbaar maken. Vergeet ook niet de weg naar taalhuizen te wijzen. Kijk bijvoorbeeld eens hier.

Let op: hou rekening met filmrechten. Via deze link kan je een licentie kopen om een film te vertonen in een gezelschap. De film Buitenspel (duur: 10 minuten) kun je overigens rechtenvrij vertonen, mits je de bron vermeldt. 

Voorleesroute  

Organiseer een voorleesroute waarbij op verschillende locaties in jouw stad of dorp wordt voorgelezen. Of organiseer op school een voorleesroute: laat ouders, juffen, meesters en kinderen in verschillende klaslokalen en op het schoolplein voorlezen. Kies daarbij altijd voor een verhaal dat past bij de belevingswereld van het publiek. Bijvoorbeeld een actueel thema. Want lezen wordt pas echt leuk als het verhaal je raakt. 

Verhalenestafette 

Je kunt een mooi verhaal natuurlijk ook zelf verzinnen! Iemand verzint het begin van het verhaal en geeft het vervolgens door aan de volgende. Die verzint er iets bij en geeft het verhaal weer door. Je kunt beginnen door samen de hoofdpersonen te verzinnen. Uiteindelijk heb je samen een prachtig verhaal bedacht! Misschien wordt het wel een echt boek... 

Escape game basisvaardigheden 

Hoe is het om moeite te hebben met basisvaardigheden? Welke invloed heeft dit op iemands leven? Laat uw publiek het ervaren met de Escape caravan of Escape Koffer. Een uitdagende en ludieke gespreksstarter. Deze activiteiten zijn ontwikkeld door Raccoon Serious Games en zijn niet kosteloos. Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met je lokale adviseur van Stichting Lezen en Schrijven voor meer informatie en advies over een vervolg.

Stappenplan organiseren activiteit

Kletskaarten “Vertel je verhaal” 

Praten over moeite met basisvaardigheden is niet altijd makkelijk. Maar erover praten kan wel heel fijn zijn en helpt om meer begrip te krijgen voor elkaar. 

Iedereen heeft tenslotte een eigen verhaal. Dat vertelt over wie je bent. Over wat jij leuk of niet leuk vindt. Over wat je graag doet en waar je van houdt. 

Als je iemands verhaal kent, begrijp je iemand beter. Je krijgt waardering voor hoe en wat iemand gedaan heeft. Je begrijpt wat iemand moeilijk of leuk vindt. En je hebt samen plezier over verrassende antwoorden! 

Om te helpen bij het vertellen van je eigen verhaal heeft stichting Lezen en Schrijven de kletskaarten “vertel je verhaal” ontwikkeld. Leuk om in te zetten tijdens de Week van lezen en schrijven! Je kunt de kaarten hieronder downloaden. Print ze zelf op stevig papier of laat ze drukken bij een lokale drukkerij.  

Download Kletskaarten "Vertel je verhaal"

Vragen?

Communicatie