Springlezend! 

Afgelopen voorjaar is de campagne “Springlezend” van start gegaan. Met deze campagne wil de Leescoalitie aandacht vragen voor de belangrijke rol van leerkrachten in de leesopvoeding van kinderen. En vooral; leraren een platform geven waar ze elkaar kunnen inspireren om een rijke leesomgeving op school te creëren. Op het platform staan tips over specifieke boeken maar ook over andere lees bevorderende activiteiten, zoals het organiseren van een boekenclub voor ouders.

Escape game basisvaardigheden 

Hoe is het om moeite te hebben met basisvaardigheden? Welke invloed heeft dit op iemands leven? Bijvoorbeeld op het leven van ouders met kinderen? Ervaar het zelf met de Escape caravan of Escape Koffer. De perfecte en ludieke gespreksstarter voor jullie team. Deze activiteiten zijn ontwikkeld door Raccoon Serious Games en zijn niet kosteloos. Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met je lokale adviseur van Stichting Lezen en Schrijven voor meer informatie en advies over een vervolg.  

Voorleesroute 

Organiseer een voorleesroute waarbij op verschillende locaties in jouw stad of dorp wordt voorgelezen. Of organiseer op school een voorleesroute: laat ouders, juffen, meesters en kinderen in verschillende klaslokalen en op het schoolplein voorlezen. Kies daarbij altijd voor een verhaal dat past bij de belevingswereld van het publiek. Bijvoorbeeld een actueel thema. Want lezen wordt pas echt leuk als het verhaal je raakt. 

Voorstelling LTTRS 

LTTRS is een voorstelling over (samen) lezen en nieuwe woorden leren. De voorstelling is gemaakt voor kinderen van 4 tot 7 jaar én hun ouders. In Noord-Holland was de voorstelling LTTRS onderdeel van een breder project gezinsaanpak laaggeletterdheid.   
De voorstelling vertelt het verhaal van papa Loetje, dochter Lot en haar knuffel, Zeedraak.  

Lot houdt van voorlezen en van woorden, maar haar papa Loetje niet. Als Lot papa vraagt om voor te lezen, heeft hij altijd weer een smoes paraat. Zijn bril is kapot. Zijn teen doet pijn. Of er zit een hongerig zwijn in zijn buik. Gelukkig heeft Lot haar knuffel, de zeedraak. Die geeft haar elke ochtend een woord van de dag. Woorden als koppig of doorzetten. Maar dan moet Zeedraak terug naar zee. Als afscheidscadeau geeft ze Lot en Loetje een boek. Nu is de beurt aan papa. Toch?

Lezen in het VMBO 

1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden. De Week én het begin van het nieuwe schooljaar is een goed moment om hier samen met jongeren aandacht aan te besteden. Moeite om jongeren te motiveren? Op deze website vind je inspiratie en achtergrond! 

Vragen?

Communicatie