Alliantie Gezondheidsvaardigheden

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden zet zich in voor zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, als voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.
Bekijk pagina

Laaggeletterdheid en Gezondheid

Laaggeletterden zijn over het algemeen slechter af wat hun gezondheid betreft: zij hebben o.a. een slechtere fysieke en mentale gezondheid, een grotere kans om eerder te sterven, zijn minder goed in staat tot zelfmanagement en hebben een minder gezonde leefstijl.
Bekijk pagina

Taalverkenner gezondheid

De Taalverkenner is een instrument waarmee organisaties op een snelle en eenvoudige manier mensen op het spoor kunnen komen die moeite hebben met lezen.
Bekijk pagina

Gezondheidsverschillen verkleinen door samenwerking

Een interview met Keete Voerman, projectleider Tiel aan de Gezonde Zijde.
Bekijk pagina

JGZ | Op weg naar een geletterde samenleving

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft samen met Stichting Lezen en Schrijven in 2019 het project Op weg naar een geletterde samenleving uitgevoerd. In dit project is onderzocht hoe aandacht voor laaggeletterdheid structureel een plek kan krijgen in de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zo kan worden voorkomen dat laaggeletterdheid van ouder op kind wordt doorgegeven.
Bekijk pagina

Kennisblad Taal maakt gezonder

Eén op de vier Nederlanders van 18 jaar en ouder (25%) heeft moeite met het verwerken van informatie over hun gezondheid. Ze hebben moeite om informatie te vinden, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Zij zijn beperkt gezondheidsvaardig.
Bekijk pagina