Het onderzoek – verpakt in een gouden enveloppe – richt zich op de aanpak van laaggeletterdheid onder vrouwen in drie gemeenten. Dat zijn Den Helder, Heerde en Almere. De bijeenkomst werd door maar liefst bijna vijftig mensen live gevolgd. 

Moeite met lezen en schrijven

Tijdens de bijeenkomst vandaag vertelden drie vrouwen over de moeite die zij hadden – en soms nog hebben – met lezen en schrijven. Zij zetten zich nu onder meer in als taalambassadeur voor Stichting ABC. 

Zet ons niet in de schaduw, wij kunnen zoveel

Paméla: “Zelfstandigheid is het grootste diploma dat je kunt krijgen. Ik kan nu boeken lezen, lekker naar de bieb en films met ondertiteling kijken. Vroeger was ik stil en verlegen, nu ben ik een vrolijkerd met een babbel. Een tip voor gemeenten: zorg dat mensen zonder diploma ook aan het werk kunnen, laat ons niet in de schaduw staan. Wij kunnen zoveel.”

Oefenen, oefenen, oefenen

Corrie: “Ik wil graag anderen stimuleren om ook weer naar school te gaan. Want dan kunnen zij ook beter voor zichzelf opkomen. En bijvoorbeeld borden en berichten in het ziekenhuis lezen.” Karolinie: “Oefenen, oefenen, oefenen. Durf te praten!”

Positieve reacties

Het gepresenteerde onderzoek biedt tips en voorbeelden voor vergelijkbare gemeenten in Nederland. Beide aanwezige wethouders reageerden erg positief op de publicatie. Pieter Kos (Den Helder): “Wij werken in Den Helder samen met onder meer het Taalhuis, het Internationale Vrouwencentrum en het ROC Kop van Noord-Holland. Op die samenwerking ben ik ontzettend trots, want zo bereiken we veel mensen. En kunnen we echt een verschil maken.” 

Overhandiging

In je kracht zetten

Yasemin Cegerek (Heerde): “Het begint met persoonlijke aandacht en mensen in hun eigen kracht zetten. Alleen dan kunnen zij volledig meedoen in de samenleving. Onze ambitie is om nog meer mensen te bereiken. Daar blijven we ons samen met het Taalpunt, de bibliotheek en werkbedrijf Lucrato voor inzetten.”

Extra aandacht voor vrouwen

Stichting Lezen en Schrijven heeft met subsidie van het ministerie van OCW (Directie Emancipatie) dit onderzoek door onderzoeksbureau Panteia laten uitvoeren. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Stichting Lezen en Schrijven zet zich sinds 2014 extra in voor laaggeletterde vrouwen.

Vrouwen in Nederland hebben vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Bovendien zijn laagopgeleide vrouwen economisch minder zelfstandig dan laagopgeleide mannen of hoogopgeleide vrouwen.

Beleidsontwikkeling voor laaggeletterde vrouwen met inzet van empowerment

Handreiking voor de regionale aanpak laaggeletterdheid.