Onderzoek

De Week begon met de presentatie van het onderzoek naar de invloed van Corona op de volwasseneneducatie. Uit onderzoek bij zowel het formele en het non-formele volwassenen onderwijs blijkt dat tijdens de Coronacrisis ontzettend hard is gewerkt om de educatie zo goed mogelijk te laten doorgaan. Toch waren er veel minder lessen en activiteiten. Het aantal aanmeldingen liep ook fors terug. Veel mensen vonden overschakelen naar digitaal onderwijs niet makkelijk. 

Dit onderzoek werd opgepakt door verschillende media. In totaal werd er tijdens de Week van Lezen en Schrijven in honderden landelijke, regionale en lokale media aandacht besteed aan de Week en aan de aanpak van laaggeletterdheid. De Tweede Kamerfractie van de VVD heeft bovendien vragen aan de minister gesteld naar aanleiding van het onderzoek. 

Online sessies

Vanuit de speciaal ingerichte studio in het kantoor van Stichting Lezen en Schrijven in Den Haag zonden we tijdens de Week vier online kennissessies uit. Elke sessie was gericht op een specifieke doelgroep, zoals ambtenaren, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en professionals die laaggeletterdheid kunnen herkennen. Tijdens de sessie op maandag werd de vernieuwde website van het Expertisepunt Basisvaardigheden onder de aandacht gebracht. Een prachtige plek om kennis over het aanpakken van basisvaardigheden te halen en te delen. Een onderdeel van het expertisepunt is het startpunt voor vrijwilligers. Deze werd tijdens de sessie op Wereldalfabetiseringsdag gepresenteerd aan vrijwilligers. 

Publiekscampagne 

De Week is elk jaar ook het moment om te laten zien aan iedereen dat laaggeletterdheid bestaat. Dit begon met de inzet van speciale ambassadeur Tyrell Malacia. Daarnaast hebben we dit jaar een indrukwekkende film laten maken. Samen met advertenties via Social Media, kranten en in de publieke ruimte is het gelukt om veel mensen te bereiken. Taalambassadeur Naziha en haar vriendin Suuz vertelden in koffietijd meer over het maken van de film.

Activiteiten in de regio 

Naast alle landelijke aandacht zijn er regionaal ook ontzettend veel mooie, waardevolle en leuke activiteiten geweest. Op veel plaatsen is de Escape Koffer gespeeld. Er zijn Taalwandel4daagsen gehouden, groot scrabblespellen gespeeld, Taalpacten ondertekend en in Utrecht gingen studenten van de Hogeschool voor de Kunsten een hele week aan de slag met het thema laaggeletterdheid.

Deze activiteiten geven de Week van Lezen en Schrijven haar waarde. Iedereen die zich in de Week heeft ingespannen om er een succes van te maken: heel erg bedankt! 

Vervolg 

Hoewel we uiteraard nog nagenieten van een succesvolle Week van Lezen en Schrijven kijken we ook alweer vooruit. Verschillende kennissessies krijgen de komende maanden een vervolg. Houd onze website, de nieuwsbrief en onze social mediakanalen in de gaten voor meer informatie. 

De Escape Koffer is binnenkort opnieuw te bestellen. Heb je tips of opmerkingen over de Koffer? Laat het dan weten door een mail te sturen naar mariekevellinga@lezenenschrijven.nl

Heb je zelf nog een mooi verhaal over de Week van Lezen en Schrijven 2021 of wil je alvast tips delen voor de Week van Lezen en Schrijven 2022? Mail dan naar mariekevellinga@lezenenschrijven.nl.